Transportsektor

Selskaper som er aktive i transportsektoren, møter ofte utfordringer forbundet med omfattende informasjonsflyt og mange ERP-systemer. De trenger å håndtere vognparken sin, planlegge HR, behandle passasjerinfo, billettsalg, prissetting, fraktflyt etc.

For å oppnå god planlegging og oppfølging trenger de å samle og behandle informasjon fra ulike perspektiver, og deretter gjøre den lett tilgjengelig for beslutningstagerne og deres ansatte i driften. Det er dette som gjør fleksibel forretningsintelligens avgjørende.

For disse selskapene kan den daglige virksomheten forandre seg veldig raskt, noe som øker behovet for fleksibel planlegging og kontroll. Å kunne anvende en løpende 12-måneders prognose i stedet for tradisjonell budsjettering kan også skape rom for manøvrering, samt muligheten for å jobbe med aktivitetskontroll i det samme systemet for å rulle ut endringer i organisasjonen raskt. Systemstøtte er også en viktig forutsetning for arbeidet i denne sammenhengen.

Våre kunder i denne sektoren innbefatter den offentlige transportleverandøren Keolis og Viking Line.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter