Foretaksbasert virksomhetsstyring for kommuner

Hypergene KOMMUNE gir beslutningstagere i hele organisasjonen avgjørende forretningsinformasjon integrert på ett sted.

HYPERGENE 17 KOMMUNE - DEN SISTE VERSJONEN AV BESLUTNINGSSTØTTE FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Hypergene 17 Kommune er en ny pakke av kommunetilbudet som gjør det raskt og effektivt å komme i gang med sin virksomhetstyring. Den nye versjonen innebærer enklere innføring og forvaltning, smartere anvendelse og enda flere funksjoner for planlegging, oppfølging og analyse. Nyhetene inkluderer helt nye rapporterings- og presentasjonsmuligheter som betraktelig forenkler og kvalitetssikrer sammensetting og redegjørelse av for eksempel sifre, målsetninger, aktiviteter og virksomhetsutvikling. Hypergene 17 Kommune leveres som en abonnementsbasert løsning der kommunen betaler en fast avgift per måned.
Les mer om Hypergene 17 Kommune her.

Hypergene KOMMUNE gir integrert systemstøtte for strategi, planlegging, iverksetting og overvåkning, hvor kommuner kan få en forståelse av hele prosessen med prestasjonsstyring, for beslutningstagere på alle nivåer.

Alle som er involvert, får en enkel og klar oversikt over driften, spesifikt for sin rolle, raskt og enkelt. Finanser, nøkkeltallsindikatorer, målsetninger og annen driftsinformasjon kan presenteres, analyseres og følges opp på et overordnet nivå eller på detaljnivå. Uavhengig av om løsningen er implementert fullt og helt, eller bare med utvalgte moduler, muliggjør dette betydelig forbedret kontroll av driften.

Hypergene KOMMUNE fungerer som et supplement til den virksomheten som kommunen allerede har, og gjør informasjonen fra den mer tilgjengelig. Informasjonen blir automatisk fanget opp av forretningssystemene, og samlet og presentert på en forståelig måte. I tillegg til å legge til rette for oversikt og analyse blir det også enklere å lage oppdaterte og kvalitetssikrede nøkkeltallsindikatorer for driften. Hypergene KOMMUNE er en kraftfull plattform for den kontinuerlige utviklingen av virksomhetsstyring i kommunen.

 

Hvorfor velge Hypergene KOMMUNE?

  • Programmer som er prøvd og testet, med forhåndskonfigurert integrasjon til forretningssystemer.
  • Mer enn 60 kommuner deltar i den kontinuerlige utviklingsprosessen og drar nytte av resultatene. Implementeringen er utført i henhold til en kvalitetssikret metodikk, for en fast avgift, med tydelig spesifisert innhold, for å generere raske, driftsmessige fordeler.
  • Forenkler, effektiviserer og sparer tid for ledere.
  • Et verktøy for å håndtere kvalitetsfremmende tiltak.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter