Hypergene Borgerportal

Borgerportalen er en nettbasert tjeneste for referansemåling for kommunens kunder og offentligheten som dens målgruppe.

Borgerportalen gjør det mulig for kommunens innbyggere å finne og sammenligne alternativer innen skoler, helse og sosialomsorg. Alt leveres på kommunens nettside, hvor det som ofte er kompleks og ugjennomtrengelig informasjon, presenteres via et intuitivt grensesnitt.

BEVISSTE OG VELBEGRUNNEDE VALG FOR INNBYGGERNE

For å gjøre det mulig for kommunens innbyggere å ta bevisste og velinformerte valg, trenger de informasjon som er tilgjengelig og enkel å bruke—og dette er prinsippet som Hypergene er grunnlagt på, og som skapte dets viktigste konkurransefortrinn, i tillegg til den enkle installasjon for kommunene. Borgerportalen gjør det enkelt for offentligheten å ta bevisste og velbegrunnede valg vedrørende en kommunes viktigste tilbud:

  • Barn og utdanning, slik som førskole, grunnskole og videregående skole.
  • Omsorg for eldre, slik som hjemmetjeneste og boliger for helserelatert og sosial omsorg.
  • Omsorg for mennesker med funksjonshemninger, slik som omsorgsboliger og drift fra dag til dag.

Å gjøre kommunal informasjon tilgjengelig

Borgerportalen gjør det også enkelt å publisere og beholde informasjon i hele kommunen på en lettforståelig måte. Dette kan være befolkningsstatistikk, skattesatser eller nye forretningsetableringer. Hypergene Borgerportal laster også opp nasjonale undersøkelser som blir ledet av råd som Statistics Sweden og det svenske forbundet av lokale myndigheter og regioner, noe som er veldig enkelt og et resultat av integrasjon med Kolada og forhåndsinstallerte konfigurasjoner. Publisering av referanseinformasjon med andre kommuner er veldig enkelt, som for eksempel:

  • Kritiske nøkkeltallsindikatorer for kommuner
  • KKiK—den kommunale kvalitetsgjennomgangen
  • Statistics Swedens offentlige undersøkelser

Enkel å installere og administrere

For kommuner er løsningen enkel å starte opp og administrere. Hvis kommunen allerede er en kunde hos Hypergene, går integrasjon med hvilken som helst løsning raskt, noe som betyr at verdiene av alle nøkkeltallsindikatorene vil bli automatisk fanget opp. Ellers legges data inn manuelt via et brukervennlig grensesnitt eller dataimport. Integrasjon med Kolada gjør det veldig enkelt med kontinuerlige oppdateringer.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter