Hypergene Human Resources

Dette programmet hjelper beslutningstagere i din organisasjon til å få oppdatert HR-informasjon raskt og enkelt.

Hypergene HR gjør det mulig for beslutningstagerne i din drift til å få tilgang til relevant data fra HR-systemer enkelt—ved hjelp av ett verktøy og grensesnitt. Informasjon presenteres på et integrert grunnlag, slik at ledere raskt kan få svar på sine spørsmål. Tid som tidligere ble brukt på å søke etter og samle informasjon, kan bli brukt på aktiviteter som heller driver din forretning framover.

Enkel tilgang til informasjon om HR

Løsningen fører til rask tilgang til informasjon om for eksempel HR-kostnader, timeverk, omorganisering av ansatte, sykefravær og prognosering av pensjon. En samlet oversikt over informasjon om hver enkelt medarbeider blir gitt før hver lønnsgjennomgang og medarbeidersamtale, noe som hjelper til å øke effektiviteten og kvaliteten. All informasjon presenteres på ett sted, og ledere unngår bekymringene ved å logge seg inn på mange systemer for å få tilgang til informasjonen som de trenger.

Komplett integrasjon

Hypergene leveres med komplett integrasjon med de vanligste HR-systemene som brukes hos kommunene. Dette betyr at prosjektimplementering går raskere, og har høy kvalitet. Det finnes komplette adaptere for systemer, deriblant Personec p, Heroma, eCompanion og Bluegarden HRM. 

Beregning av nøkkeltallsindikatorer

Programmet beregner de mest relevante nøkkeltallsindikatorer som er basert på informasjon fra HR-systemet og regnskapssystemet, noe som gir mye spart tid og sikrer kvaliteten på planleggingen. Nøkkeltallsindikatorer kan så bli sammenlignet med andre kommuner, og presentert i hensiktsmessige portaler og rapporter.

Rollespesifikk informasjon

Informasjon som assosieres med hver brukers ansvarsområde og roller, blir vist med én gang uten at det er nødvendig med noen ytterlige valg. Fremvisningene stammer fra et bredt perspektiv av samlet informasjon for å kunne gi en komplett oversikt, men brukere kan ved noen få tastetrykk til enhver tid bore seg ned i detaljene. 

Driftsledere kan enkelt analyse fravær på en rekke måter ved å bruke HR-programmet.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter