Budsjettering & Prognosering

Budsjetterings- og prognoseringsprosessen er et avgjørende instrument for å styre driften av en offentlig myndighet på en effektiv måte. Hypergene Budsjettering & Prognosering tilpasses planleggingsoppsett hos en offentlig myndighet og konfigureres med letthet til ulike modeller. Beregning og konsolidering av alle komponenter er automatisert, og følgelig genererer løsningen kvalitetsforbedrende støtte på alle punkter, og betydelige tidsbesparelser i budsjetterings- og prognoseringsprosessen. All tid som blir frigjort i budsjetteringsprosessen, kan i stedet bli brukt på driftsutvikling.

Tydelig prosess

Prosessen med programmet Budsjettering & Prognosering starter med å ta hånd om rammer og å tildele midler. Deretter budsjetterer hver enhet sin drift. Endelig blir felleskostnadene i totalbudsjettene avstemt og finjustert. Programmet fordeler tydelig ansvaret for ulike trinn, og verifiserer hvilke deler som har blitt fullført. Dette sørger for nøyaktig kontroll av hvordan budsjetteringsprosessen forløper. Et oppdatert totalbudsjett er også alltid tilgjengelig for verifikasjon og avstemming.

Forhåndskonfigurert funksjonalitet

Programmet har forhåndskonfigurert funksjonalitet og prosesstøtte for fordeling av midler, budsjettering av bemanningen, budsjettering av nye investeringer og kapitalutgifter, budsjettering av inntekter/utgifter på konto, ressursfordelte inntekter og fordeling av sentrale kostnader. Det håndterer også multiårsbudsjettering. Kunder kan bestemme seg for å implementere funksjonaliteten trinnvis eller å få et overordnet grep om hele budsjetterings- og prognoseringsprosessen fra dag én.

Erfaring med budsjettering hos sentrale myndigheter

Hypergenes driftsrådgivere har lang, praktisk erfaring med finansiell planlegging hos sentrale myndigheter. De kan sørge for hjelpende kunnskap og råd om fordelene og ulempene ved ulike budsjetteringsmodeller, hvordan man effektiviserer hele budsjetteringsprosessen, hvordan man skaper en nær forbindelse mellom målstyrning og finansiell planlegging, eller hvordan man forbedrer prognosepresisjonen ved å bruke programmet Budsjettering & Prognosering.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter