Human Resources

Hypergene HR gir ledere og beslutningstagere tilgang til relevant data fra HR-systemer enkelt—ved hjelp av ett verktøy og grensesnitt. Informasjon presenteres på et konsolidert grunnlag, noe som gir ledere raskt svar på sine spørsmål. Tid som tidligere ble brukt på å søke etter og samle informasjon, kan bli brukt på aktiviteter som heller driver driften framover.

Enkel tilgang til informasjon om HR

Programmet sørger for rask informasjon om HR-kostnader, timeverk, omorganisering av ansatte, sykefravær og prognosering av pensjon. Det gis en helhetlig oversikt over informasjon om hver enkelt ansatt før hver lønnsgjennomgang og medarbeidersamtale, noe som bidrar til økt effektivitet og kvalitet. All informasjon presenteres på ett sted, og ledere unngår faren ved å logge seg inn på mange systemer for å få tilgang til informasjonen som de trenger.

Forhåndsinstallert integrasjon

Hypergene leveres med komplett integrasjon med de vanligste HR-systemene som brukes hos offentlige myndigheter, slik som Primula, Heroma og Agresso. Dette betyr at prosjektimplementering er raskere og at integrasjonen er kvalitetssikret.

Beregning av nøkkeltallsindikatorer

Programmet beregner de mest relevante nøkkeltallsindikatorer som er basert på informasjon fra HR-systemet og regnskapssystemet, noe som gir mye spart tid og sikrer kvaliteten på planleggingen. Nøkkeltallsindikatorer blir så presentert i hensiktsmessige portaler og rapporter.

Rollespesifikk informasjon

Informasjon som assosieres med hver brukers ansvarsområde og roller blir fremvist med en gang uten at det er nødvendig med noen ytterligere valg. Fremvisninger følger fra den samlede informasjonen for å gi en komplett oversikt, men bare ved noen få tastetrykk kan brukere til enhver tid bore seg ned i detaljene. Hvis uvanlige hendelser blir oppdaget, kan brukere raskt komme til de underliggende årsakene.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter