Kjerne/grunnplattform

Hypergenes funksjoner anvender en felles og kraftig grunnplattform, som er selve kjernen i produktet. Med den i ryggen kan kundenes planlegging, oppfølging og analyse forenkles og effektiviseres. Kjernen er en sammenhengende, teknisk innovasjon som ikke bare utgjør grunnlaget for de ulike modulene, men som også fungerer som et sammenhengende kit for presentasjon og distribusjon av informasjon fra alle delene av produktet.

DATAMODELL, BEREGNINGSMOTOR OG INTEGRASJON

Sentralt i kjernen er den svært effektive modellen for datalagring, samt funksjoner for å integrere med ulike datakilder og virksomhetssystemer på en enkel måte. Der finner man også logikk- og beregningsmotoren som rent teknisk gir et så raskt, fleksibelt og styrbart produkt som mulig.

MOTOR FOR ARBEIDSFLYT OG ROLLEBASERTE PORTALER

Også motoren for arbeidsflyt hører til grunnplattformen. Den gjør at prosesser og oppgaver kan planlegges, administreres, gjennomføres og overvåkes. Typiske områder der motoren for arbeidsflyt har en sentral rolle, er for eksempel budsjettprosesser og arbeidet med forretningsplanlegging og målstyring. En viktig del er dessuten de rollebaserte portalene som muliggjør at rett informasjon presenteres for rett person, for å underlette riktig analyse og avgjørelse.

VIRKSOMHETSRAPPORTERING

En sentral del i grunnplattformen er det vi kaller Virksomhetsrapportering. Funksjonen bidrar på en avgjørende måte til å effektivisere og kvalitetssikre ulike former for intern og ekstern rapportering – prosesser som historisk sett har tatt enormt mye kraft fra kundenes virksomhet. De fleste organisasjoner produserer jevnlig rapporter der data fra ulike kilder skal samordnes med analyser som er laget av nøkkelpersoner rundt om i organisasjonen. Det kan være månedsrapporter, kvartalsrapporter, årsrapporter og kvalitetsrapporter. Å ta fram disse rapportene forutsetter ofte at man klipper ut tabeller og diagrammer fra ulike systemer, og klistrer dem inn i dokumenter der man senere får omformatere data for å få et enhetlig og korrekt utseende. Deretter sendes dokumentene ofte fram og tilbake som e-post i flere ulike versjoner i organisasjonen. Dagens måte å ta fram disse rapportene på er uten tvil et tidkrevende arbeid, der det lett smyger seg inn feil.

Med funksjonene for virksomhetsrapportering forenkles dette arbeidet vesentlig, slik at mer tid kan brukes til analyse og mindre på å sette sammen og kvalitetssikre sifre. Virksomhetsrapportering er et rammeverk for at våre kunder selv skal kunne skape jevnlig tilbakevendende rapporter, som følger samme struktur fra måned til måned, halvår til halvår eller til og med år til år. Innholdet kan være såvel spesialskrevne tekster og bilder som tabeller, nøkkeltall og data, som automatisk hentes fra ulike deler av Hypergene. Gjennom en rekke funksjoner, maler og løsninger effektiviseres arbeidet betraktelig, samtidig som sluttresultatet blir både rolletilpasset, kvalitetssikret og visuelt på linje med kundens grafiske profil.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter