Oppfølging & Analyse

Forsknings- og rådgivningsfirmaet Gartner anslår at digitalt lagret informasjon øker med 60 % hvert år. Dette betyr at mange selskaper dobler sine datamengder annethvert år. Utfordringen er å strukturere informasjonen og gjøre den tilgjengelig på en måte som forenkler beslutningstagningen—den riktige informasjonen til den riktige personen på det riktige tidspunktet. For å oppnå dette er funksjonalitet for analyse og rapportering avgjørende for å lykkes.

Hypergene gir brukerne tilgang til analyseverktøyer, deriblant datadrilling, vertikal, horisontal og i detalj, samt avansert tekstbehandling og samarbeidende funksjonalitet. Informasjonen kan distribueres ut i organisasjonene, hvor de ansatte beriker og utvikler den—selvfølgelig mens de jobber ut fra sine angitte roller og autorisasjoner.

 

Muligheten for å involvere din organisasjon omformer verktøyet til en kontinuerlig utviklende, oppdragskritisk informasjonshub. Og hva mer er, når de ansatte kan legge til kommentarer, sine egne tanker og forklarende merknader, blir diagrammer og illustrasjoner lettere å forstå.

Hypergenes plattform kan lett integreres med mange forskjellige datakilder, noe som gjør det mulig for brukere å produsere og kombinere nøkkeltallsindikatorer fra kilder innad i din organisasjons systemflora og utenom. Hypergenes verktøyer gjør det også mulig med dynamisk rapportering som kan tilpasses med ulike nivåer av struktur og frihet for videre analyse.

I praksis betyr dette en mulighet for å distribuere ferdige rapporter og rapporter med avansert analysefunksjonalitet for ansatte som trenger dypere forståelse. Rapportene kan også samle informasjon fra ulike systemer, og fra alle delene av driften. Eksempler på dette kan være komplette serier av rapporter eller månedlige rapporter for styring—prestasjonsstyring gir et rikt utvalg av alternativer.

Å jobbe med analyse og rapportering i Hypergene er enkelt—for førstegangsbrukeren eller for den mest avanserte brukeren. Hypergene fokuserer på brukervennlighet og effektiv visualisering helt fram til løsningen, støttet av en kraftfull teknologiplattform som gjør det mulig med rask analyse av store datamengder. Modulen for budsjettering & prognosering integrerer også sømløst med Hypergenes moduler for målstyring og oppfølging & analyse, noe som skaper en kraftfull enhet for virksomhetsstyring, og som muliggjør et kontinuerlig og integrert kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

 

Innebygget støtte for:

 • Dynamiske rapporter
 • Guidet analyse
 • Ad hoc-analyse
 • Distribuerte rapportpakker
 • Forhåndslagrede valg
 • Kartlegging
 • Datadrilling vertikalt og horisontalt
 • Display av transaksjoner
 • Display av dokumenter
 • Merknader og behandling av kommentarer
 • Eksport av Excel og PDF

Eksempler på bruksområder:

 • Analyse av nøkkeltallsindikatorer
 • Ledelsesrapportering
 • Planlegging av lønnsomhet
 • Driftsanalyse
 • Driftsovervåkning
 • Prosjektledelse
 • Planlegging av pengeflyt
 • Konsolidering
 • Forretningsintelligens

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, oppfølging - og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: målstyring, budsjettering & prognosering og oppfølging & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for virksomhetsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter