Blogg

Det Hypergene ikke vet om beslutningsstøtte, er neppe verdt å vite. Vi deler gjerne vår erfaring slik at du og din organisasjon er så godt forberedt som mulig den dagen du får et beslutningsstøttesystem. Velkommen til beslutningsstøttebloggen!

illustration av strategisk styrning

Strategisk styring: Tenk nytt

Strategisk styring handler om din langsiktige planlegging, strategiens gjennomføring og hvordan gjennomføringen følges opp. Resultatet oppnås gjennom planer, beslutninger, prosesser og aktiviteter sammen med forståelse og engasjement.

man som håller deming cycle

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystem

Kvalitetsledelse handler om å bruke de riktige prosessene til å sørge for kvalitet for å håndtere avvik, redusere kundenes eller brukernes misnøye og møte forventningene deres.

Illustration av man som pekar på datorskärm

Styringsmodeller og styringsfilosofier

Det finnes utallige modeller for styring som er mer eller mindre kjente. Modellene har ofte ulike engelske akronymer. De har utviklet seg og blitt flere gjennom tidene. Noen av dem, flere med innbyrdes slektskap, beskrives kortfattet nedenfor.

verksamhetsstyrning illustration

Hva er virksomhetsstyring?

Virksomhetsstyring er alle handlinger ledelsen på ulike nivåer foretar for å oppnå et visst resultat. I det inngår å lede, styre og utvikle virksomheten slik at de ressursene du har, brukes så effektivt som mulig for å nå målene dine.

långsiktigt värde glad chef

5 punkter for langsiktig verdiskapning

Hvordan ledere skaper langsiktig verdi er et omfattende spørsmål som ofte leder til et langt svar. Vi har satt sammen fem korte punkter fra interessante undersøkelser. Temaet er: Hva gjør de mest fremgangsrike lederne og styrene riktig?

illustration av målstyrning

Hva er målstyring?

Målstyring innebærer at organisasjoner får en måte å effektivt kommunisere strategier og forretningsmål til hver sjef, avdeling og person i organisasjonen på. Nøkkelen er å skape en rød tråd mellom strategier, mål, nøkkeltall og aktiviteter gjennom rett verktøy og kommunikasjon.

Internkontroll

Internkontroll: Har du oversikt?

Internkontroll handler om å kontrollere at virksomheten når målene sine og gjør det den skal på en effektiv måte, at den finansielle rapporteringen er pålitelig og at lover og regler følges. Målet er at ledelsen skal få bedre oversikt over virksomheten.

illustration av BI

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er en samlebegrep som beskriver hvordan du og organisasjonen din bedre kan forstå virksomheten deres og ta bedre beslutninger gjennom å bruke metoder og prosesser for å utvinne og strukturere data og informasjon.

illustration av strategisk planering

Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging er grunnlaget for å kunne sette mål, gjøre prioriteringer og få organisasjonens planer til å gå i riktig retning. Når ulike avdelingers planer utgår fra de overgripende målene og samkjøres, får bedriften en felles retning og en felles strategi.