Kunder som snakker om sin foretaksbaserte virksomhetsstyring

Våre kunder snakker om hvordan deres organisasjoner klarte å oppnå et nytt og høyere nivå på utførelsen og effektiviteten.

Økt treffsikkerhet i budsjettet og bedre kontroll med systemstøtte fra Hypergene

"Systemet er ekstremt fleksibelt, brukervennlig og intuitivt. Og så har vi fått veldig god service og imøtekommenhet."
Les mer


Solceller på tak.

Hurtigere budsjettprosess og økt engasjement når Växjö Energi velger Hypergene

"Resultatet kom raskt. På den tiden som tidligere krevdes for å legge budsjettet, klarte vi å både legge budsjettet og implementere vårt nye verktøy."
Les mer


Porträtt på Karin Wallenbert CFO på Forsen.

Forsen effektiviserer styringen med Hypergene

”Hypergenes beslutningsstøtte var det beste vi fant på markedet, bra løsning, proff og tillitsvekkende inntrykk, dyktige konsulenter og bra support”.
Les mer


Med Hypergene får OsloMet et omfattende hjelpeverktøy til sin virksomhetsstyring

"Hypergene er virkelig en innholdsrik løsning og kommer til å dekke en stor del av våre behov for virksomhetsstyring."
Les mer


Økt treffsikkerhet i budsjettet og mer struktur på risikoarbeidet når Lunds universitet velger Hypergene

"Vi fikk hjelp til å sortere markedet og svar på hvilke systemløsninger som oppfylte kravene våre. Til slutt valgte man Hypergene."
Les mer


Porträtt på Cathrine Hellgren Roslagens sparbank

Bedre måloppfyllelse og risikostyring etter at Roslagens Sparbank valgte systemstøtte fra Hypergene

Med Hypergene Målstyring, med håndtering av risikoer, regelverk og forretningsplanlegging, får Roslagens Sparbank bedre oversikt over virksomheten samt forenklet styring og kontroll.
Les mer


Porträtt på Mats Engblom på Viking Line.

Med Hypergene får Viking Line et bedre beslutningsgrunnlag for innkjøp, planlegging og oppfølging.

Med Hypergene kan Viking Line blant annet følge opp alle viktige parametere om bord som er knyttet til salg, mat og fornøyelser. Dette brukes både til oppfølging og planlegging for fremtiden.
Les mer


Pernilla Frödén på Stena Fastigheter.

Med Hypergene får Stena Fastigheter et samlet bilde på situasjonen i hele eiendomsmarkedet

Stena Fastigheter bruker i dag Hypergenes løsning for oppfølging og analyse samt målstyring. De kan nå bruke mer tid på å analysere informasjonen i stedet for å sammenstille den og kan dermed jobbe mer proaktivt i stedet for reaktivt.
Les mer


Tommy Malm Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommune har en styringsmodell som tydelig binder sammen dens visjon med dens ansatte

Styringsmodellen holder driften av kommunens åtte administrative utvalg og fem bedrifter sammen.
Les mer


Anders Nilsson.

Sveaskog bruker Hypergene som et verktøy for kontinuerlig oppfølging og langtidsplanlegging

Verdien av denne nye løsningen er tydelig på flere nivåer i vår organisasjon.
Les mer