Kunder som snakker om sin foretaksbaserte virksomhetsstyring

Våre kunder snakker om hvordan deres organisasjoner klarte å oppnå et nytt og høyere nivå på utførelsen og effektiviteten.

Porträtt på Cathrine Hellgren Roslagens sparbank

Bedre måloppfyllelse og risikostyring etter at Roslagens Sparbank valgte systemstøtte fra Hypergene

Med Hypergene Målstyring, med håndtering av risikoer, regelverk og forretningsplanlegging, får Roslagens Sparbank bedre oversikt over virksomheten samt forenklet styring og kontroll.
Les mer


Porträtt på Mats Engblom på Viking Line.

Med Hypergene får Viking Line et bedre beslutningsgrunnlag for innkjøp, planlegging og oppfølging.

Med Hypergene kan Viking Line blant annet følge opp alle viktige parametere om bord som er knyttet til salg, mat og fornøyelser. Dette brukes både til oppfølging og planlegging for fremtiden.
Les mer


Pernilla Frödén på Stena Fastigheter.

Med Hypergene får Stena Fastigheter et samlet bilde på situasjonen i hele eiendomsmarkedet

Stena Fastigheter bruker i dag Hypergenes løsning for oppfølging og analyse samt målstyring. De kan nå bruke mer tid på å analysere informasjonen i stedet for å sammenstille den og kan dermed jobbe mer proaktivt i stedet for reaktivt.
Les mer


Keolis´ forretningsintelligens forenkler trafikkplanleggingen

Med Hypergene trengte vi ikke å starte helt fra bunnen av.
Les mer


Tommy Malm Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommune har en styringsmodell som tydelig binder sammen dens visjon med dens ansatte

Styringsmodellen holder driften av kommunens åtte administrative utvalg og fem bedrifter sammen.
Les mer


Anders Nilsson.

Sveaskog bruker Hypergene som et verktøy for kontinuerlig oppfølging og langtidsplanlegging

Verdien av denne nye løsningen er tydelig på flere nivåer i vår organisasjon.
Les mer


Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt