Keolis´ forretningsintelligens forenkler trafikkplanleggingen

Keolis Sverige driver de offentlige transportsystemene i flere av landets store byer. Virksomheten er omfattende, med en omsetning på 4 milliarder svenske kroner i Sverige og 6500 ansatte, de fleste av dem bussjåfører. For å oppnå funksjonell drift er planlegging sentralt hva bemanning og vedlikehold av kjøretøyene angår. For å støtte planleggingen trenger Keolis informasjon fra en rekke perspektiver som gjenspeiler virksomheten.

Utfordring

  • Et behov for forretningsintelligens som er i stand til å behandle store datamengder og mange integrasjoner, slik som budsjettering og virksomhetsstyring .

Løsning

  • Forretningsintelligens fra Hypergene

Utfall

Forretningsintelligens med datalagring som håndterer 3 milliarder planleggings-, kontroll- og rapporteringstransaksjoner, med støtte for følgende forretningsprosesser:

  • Brukerbasert budsjetteringsprosess (SEK, time, km, ansatt)
  • P&L-uttalelser klassifisert etter funksjon og prisklasse, og grupperapportering
  • Rapportering om nøkkeltallsindikatorer og målstyrning med poengnoteringer.

 

With Hypergene, we didn’t need to start from the ground up. The system has a great core, with a lot of functionality already embedded.
Catarina FritzCatarina Fritz, CFO, Keolis

Utfordring


Keolis er av sine oppdragsgivere (hovedsakelig SL i Stockholm og Västtrafik i Gøteborg) satt til å sørge for busstjenester ved å planlegge trafikken, ansettelser og opplæring av de ansatte, å sørge for kjøretøy og verkstedet samt service og reparatører. Keolis´ leveranser er underlagt utfordrende krav.

“Du kan si at vi må løpe en sprint hver dag, fordi vi alltid må levere høy kvalitet slik at passasjerene blir fornøyde. Planlegging og kontrollering av vår drift er avgjørende for suksess,” forklarer Catarina.
Informasjon fra mange perspektiver er påkrevd for å gi støtte til planleggingsprosessen. Tidligere var Keolis´ utfordring at det ikke hadde oversikt. Rådataen fantes, men i veldig store og manuelt bevarte Excel-modeller, noe som betydde at det å finne årsaker og se sammenhenger, var vanskelig. Den tidligere informasjonsstrukturen, basert på OLAP-kuber, innebar også begrensninger på utvidelsen av datalagring opp mot en rekke drifts- og ERP-systemer.

“Vi trengte et system som var det aller beste på området, som kunne håndtere mange dataintegrasjoner og høye transaksjonsvolumer. Vi trengte også en langtidsbasert løsning som vi kunne vokse inn i, i betydningen budsjettering og kontrollering av driften basert på mål og aktiviteter. Vi betrakter dette som en utviklingsstige, hvor vi vil være i stand til å legge til nye valgmuligheter,” fortsetter Catarina.

Løsning

Nå har Keolis Hypergene som én enkelt løsning for all analyse og rapportering. Løsningen bygger på datalagring fra seks kjernesystemer, som håndterer totalt rundt 3 milliarder transaksjoner årlig, og som legger inn informasjon om planlegging, busstrafikk, skader på kjøretøy, vognparken, HR og regnskap. Løsningen blir også utvidet til å fange opp selskapets budsjetteringsprosess og for å overvåke aktivitetsplaner. Den neste fasen er å legge til modulen for prestasjonsstyring, slik at hvert trafikalt territorium kan jobbe på sine poengnoteringer på et strukturert grunnlag—en prosess som senere kunne bli konsolidert til forretningsområde og gruppenivå. Keolis planlegger også utviklingen av KPI-overvåkning for å gjøre det mulig for dem å gjøre forandringer på det laveste nivået i selskapet, for eksempel i verksteder, sjåførteam, servicesentre og drift.

“Med Hypergene trengte vi ikke å starte helt fra bunnen av. Systemet har en utmerket kjerne, med masse funksjonalitet som allerede er bygget inn.” Det er også god støtte for å distribuere prosesser inn i vår organisasjon, noe som betyr at flere blir involvert i prosesser vedrørende analyse, budsjettering og prestasjonsstyring,” sier Catarina.

Hypergenes rapporter er rollebaserte og nettbaserte. Keolis´ forretningsområdeledere kan få tilgang til områdedata hvor de for eksempel kan se sine økonomiske resultater opp mot budsjett. Andre rapporter som produseres, innbefatter vedlikeholdsarbeid, kostnadsbildet for nyere og eldre kjøretøy, og rapporter for å overvåke effektiviteten og produktiviteten i trafikken (faktiske tall over timer og kilometere). Denne informasjon blir så matet inn i neste års budsjettering på en håndgripelig måte.

Effekt

Keolis har nå en integrert løsning for foretaksbasert prestasjonsstyring som har gitt kollektive definisjoner og pålitelig, effektiv, automatisert rapportering for styring av driften og for strategisk styring. Systemets utvidelse har også skapt en ny budsjetteringsprosess som driftsledere kan delta i, noe som ikke var mulig tidligere.

Effekten er en fullstendig nøyaktighet i planleggingen og bedre intern kommunikasjon på alle nivåer, så vel som en budsjetteringsprosess som er mer inkluderende, samtidig som den er mer effektiv. For tiden bruker rundt 250 personer systemet (TBC). Før var de fleste brukerne ansatt ved hovedkontoret, men nå innser Keolis at de fleste av deres brukere er i deres trafikkterritorier hvor driften pågår. Catarina tenker at dette er en positiv forandring som har sikret større involvering.

Driftsledere bruker informasjonen for sin daglige drift og ledelse til å sammenligne utviklingen mellom ulike territorier.
“En av de store gevinstene med vår løsning er at vi har et felles språk, at vi legger inn og sammenligner de samme tallene med definisjoner som vi kjenner til, noe som fører til mye spart tid. Vi ser også stor verdi i at det er mulig å utvikle Hypergene, noe som gjør vårt arbeid raskt, til tross for enorme transaksjonsvolumer,” konkluderer Catarina.

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt