Bedre måloppfyllelse og risikostyring etter at Roslagens Sparbank valgte systemstøtte fra Hypergene

Ved å jobbe i et samlet grensesnitt i stedet for i ulike dokumentformater og rapporteringsstrukturer har Roslagens Sparbank effektivisert måten de arbeider på og frigjort tid til å jobbe mer med kvaliteten på innholdet.

Utfordring

Kravene til styring, oppfølging og regeletterlevelse i banksektoren gjør at det er stort behov for metodisk og strukturert arbeid. Det gjelder både fra et myndighetsperspektiv og fra et kundebeskyttelsesperspektiv.

Her følte Roslagens Sparbank, med 45 000 privatkunder, 6000 bedriftskunder og et forretningsvolum på rundt 25 milliarder, at de var tvunget til å forbedre seg. Dels manglet de en tydelig struktur for oppfølging av forretningsmål, dels hadde de en ineffektiv håndtering av loggføring og oppfølging av risikoer og observasjoner.

"I forbindelse med implementering av mange nye regelverk i bransjen, med blant annet økte kvalitetskrav til de interne prosessene våre, ble det tydelig at vi måtte finne et verktøy som kunne hjelpe oss med å få bedre struktur, økt kvalitet og mer effektiv håndtering", sier Catrin Hellgren, virksomhetsutvikler i Roslagens Sparbank.

Samtidig som kravene fra myndighetene økte, kunne de også konstatere at de måtte jobbe med digitaliseringen av de interne prosessene.

Sammendrag:

  • Dårlig oppfølging av forretningsmål, ineffektiv håndtering av risikoer, mangel på struktur.

Løsning

Høsten 2016 begynte Roslagens Sparbank å lete på markedet etter systemer som kunne støtte den økte digitaliseringen og dermed også gi en mer effektiv og mer kvalitativ håndtering av interne prosesser.

"Vi begynte å se på ulike produkter og fikk raskt opp øynene for Hypergene, som vi hadde hørt snakk om tidligere i ulike sammenhenger. Vi likte at Hypergene hadde utarbeidet løsninger for mange ulike bransjer, og at de hadde erfaring med regelstyrte virksomheter fra før", sier Catrin Hellgren, virksomhetsutvikler. 

Resultatet ble at de valgte Hypergene Målstyring, der de jobber med forretningsmål, risiko- og observasjonsloggføring, oppfølging og "gjøremålsaktiviteter", aktiviteter som ifølge bankens styrende dokument skal utføres regelmessig. På sikt er det også mulig å videreutvikle løsningen til å omfatte økonomi og virksomhetsstyring.

Sammendrag:

  • Hypergene Målstyring med håndtering av risikoer, regelverk og forretningsplanlegging.
  • Gjennom en hostingløsning står Hypergene også for driften av systemet.

Resultat

"Ved å jobbe i et samlet grensesnitt i stedet for i ulike dokumentformater og rapporteringsstrukturer, har vi effektivisert måten vi arbeider på og frigjort tid til å jobbe med mer kvalitet på innholdet", sier Catrin Hellgren. Hun legger til at de også får en logg over aktiviteter som skal gjøres, hvem som skal utføre dem, og når det skal være gjort. Vi kan dessuten også enkelt se at det faktisk har blitt gjort.

Hvilke råd ville du gitt til en bedrift som vurderer å investere i beslutningsstøtte?
"Tydeliggjør behovet og ikke minst målet med å implementere et nytt system. La brukerne få være med på å stille krav, og sørg for at opplæring og dokumentasjon holder høy kvalitet når det innføres", avslutter Catrin Hellgren.

Sammendrag:

  • Bedre oversikt over virksomheten.
  • Forenklet styring og kontroll.
  • Forbedret risikostyring, inkl. sporbarhet.
Webinars
Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan