Effektiv finansiell planlegging

I en verden som er i rask endring, behøver foretak og organisasjoner en rask oversikt over den finansielle situasjonen og tilpasse den fremoverrettede planleggingen.

Tidligere kunne man stole på statiske og langsiktige planleggingsmodeller, men nå kreves det i stedet verktøy som gir organisasjonen mulighet til å raskt og dynamisk utarbeide reviderte planer og tilpassede prognoser. Slik får ledelsen og beslutningstakere på alle nivåer mulighet til å styre virksomheten fremover på en effektiv og fleksibel måte.

SKYBASERT LØSNING FOR PLANLEGGING, OPPFØLGING OG ANALYSE

Hypergene tilbyr markedets kraftigste skybaserte løsning for økonomisk planlegging, oppfølging og analyse. Løsningen integreres mot deres eksisterende økonomisystem og gir organisasjonen evnen til å umiddelbart sikre finansiell kontroll samt muliggjøre smidig fremoverrettet økonomisk planlegging.

Løsningen, som kan innføres til en fast pris og med svært begrenset konsulent innsats, gir støtte for følgende prosesser:

FINANSIELL PLANLEGGING – LØPENDE PROGNOSE

Via en intuitiv og self-service-basert tjeneste definerer du selv de planleggingsmodellene som passer best til virksomheten deres. Løsningen gir, utover muligheter til budsjett og årsbundet prognose, også støtte for løpende prognosemodeller – noe som skaper helt nye forutsetninger for økt presisjon i planleggingsarbeidet.

Med Hypergene kan organisasjonen deres fortløpende optimere og tilpasse planleggingen på bakgrunn av endrede forutsetninger og eksterne innvirkninger.

Dere definerer på en enkel måte arbeidsflyt, ansvar og innmatingsoppgaver ut ifra de organisatoriske og økonomiske styringsmodellene dere tar i bruk. Via smidig arbeidsflytstøtte sikres en effektiv prosess med mulighet for å raskt analysere samlet planleggingsinformasjon. Løsningen gir blant annet støtte for følgende funksjoner:

 • Løpende prognosemodeller for økt presisjon i planleggingen
 • Årsbundet budsjett og prognose
 • Fleksible sammenligningsmål og periodiseringsnøkler
 • Fleksible økonomimodeller med opptil ti dimensjoner
 • Arbeidsflyter med innrapporteringer og godkjenninger i flere ledd
 • Automatisert aggregering for analyse av samlet prognoseinformasjon
 • Versjonshåndtering med støtte for justeringer, nedenfra og opp (bottom-up) samt ovenfra og ned (top-down)
 • Smidig administrasjon via self-service-baserte tjenester som reduserer behovet for konsulentstøtte for å innføre løsningen

RESULTATOPPFØLGING OG ANALYSE

Løsningen gir dere støtte for dynamisk resultatoppfølging der resultat kan sammenlignes mot budsjett og sist reviderte prognose. Dere kan enkelt analysere trender og identifisere avvik ut fra et multidimensjonalt perspektiv tilpasset deres økonomiske og organisatoriske styringsmodell. Resultatoppfølgingen gir dere støtte for å:

 • Definere en resultatoppstilling og analysemodell som er tilpasset deres behov og gir den kontrollen dere behøver
 • Oversikt over den økonomiske utviklingen og mulighet for å identifisere avvik mellom resultat og plan
 • Analysere årsaker til avvik ved å dykke ned i den underliggende informasjonen via guidet analyse
 • Granske underliggende transaksjonsdata for avansert analyse
 • Lagre analyser som favoritter og skape egne grupper ut ifra deres organisatoriske struktur

KONTANTSTRØM- OG LIKVIDITETSPROGNOSE

I turbulente tider kreves ekstra fokus på likviditet og kontantstrøm. Fremoverrettet kontroll på inn- og utgående betalinger og likviditetsstrømmer er kritisk.

Løsningen gir støtte for å komplettere planleggingen av likviditetspåvirkende poster ut ifra resultatrelaterte prognosedata. Dette skaper forutsetninger for en tydelig og fremoverrettet likviditetsprognostisering.

SKYBASERT LØSNING

Hypergene for finansiell planlegging, oppfølging og analyse leveres som en smidig og driftssikker skytjeneste. Dette gjør at løsningen er lett å komme i gang med, lett å bruke og lett å forvalte. Skytjenesten gir en rekke fordeler, blant annet:

 • Kostnadseffektivt: Månedskostnaden baseres på antall brukere, hvilket gir et overskuelig og forutsigbart kostnadsbilde. Dessuten inngår oppgraderinger.
 • Enkelt og effektivt: Med Hypergene i skyen minsker både avhengigheten av og belastningen på egen IT-avdeling eller eventuell driftspartner.
 • Sikkert: Integrasjonsovervåkninger inngår, i tillegg til høy inntrengingssikkerhet som testes og utvikles løpende. Datasentrene er sertifisert i henhold til både ISO 27001 og ISO 22301. Dessuten skjer all innlogging via Single Sign-On, hvilket bidrar til både enkelhet for sluttbrukeren og økt sikkerhet.

LETT Å INNFØRE – RASK EFFEKT

Hypergene innføres via et kort og fokusert prosjekt som omfatter en rekke veldefinerte momenter. Samtlige momenter kan gjennomføres over avstand eller på stedet sammen med en dedikert konsulent. Et innføringsprosjekt løper vanligvis over noen få uker. Etter innføringen kan effektene av løsningen høstes med det samme.

FLEKSIBILITET FOR FREMTIDIGE BEHOV

Løsningen kan med tiden kompletteres for å styrke organisasjonens evne til dynamisk økonomi- og virksomhetsstyring også innen andre områder. Blant annet kan funksjonene adderes for strategisk planlegging, risikostyring, personal- og ressursbudsjettering, prosjektprognoser eller investeringsbudsjettering.

Dette for å ytterligere styrke presisjonen i planleggingsarbeidet. En investering i Hypergene for finansiell planlegging, oppfølging og analyse gir dermed også fleksibilitet for fremtidige og foranderlige behov.

Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan