Målstyring

I modulen for målstyring knyttes strategiske mål sammen med operative planer og konkrete resultater. I det intuitive grensesnittet definerer du planer, mål og nøkkeltall for virksomheten.

Forpliktelser og aktiviteter kommuniseres og følges opp på en måte som bidrar til åpenhet, engasjement og klar ansvarsfordeling i hele organisasjonen. Produktet vårt gir også mange muligheter innenfor områder som kvalitetsarbeid, risikostyring og internkontroll.

Effektiv styring

Undersøkelser viser at 90 prosent av alle organisasjoner ikke klarer å gjennomføre strategiene sine. Ofte skyldes dette at medarbeiderne verken forstår eller har tilgang til strategiene eller de overordnede målene.

Dessuten mangler virksomhetene verktøy som tydeliggjør koblingen mellom strategier, planer og aktiviteter. Hypergene løser alt dette på et helt grunnleggende plan.

Løsningen vår er svært fleksibel og kan tilpasses etter de spesifikke styringsmodellene i virksomheten din. Med utgangspunkt i strukturen som er valgt, kobles strategiske initiativ sammen med målområder og aktiviteter.

Overordnede planer og oppgaver tildeles og fordeles i organisasjonen, der medarbeiderne tar stilling til og definerer hvilke aktiviteter som bidrar til de overordnede planene.

Til målene og rollene kobles det nøkkeltall som overvåkes kontinuerlig, samt aktiviteter som sikrer at målene blir nådd. Ved hjelp av de samme verktøyene kan medarbeiderne dine komme med tilbakemeldinger på, kommentere og endre status for prosessene der de deltar.

For ledelsen og andre ledere i virksomheten blir det betraktelig enklere å styre og holde oversikt. På oversiktspanelene er det enkelt å følge med på utviklingen – både på overordnet nivå og for spesifikke deler av organisasjonen. Det samme gjelder hver enkelt medarbeider, som nå kan se og forstå rollen de har i virksomheten.

Muligheter for å supplere og tilpasse


Verktøyet har en rekke muligheter for videreutvikling. Noen organisasjoner ønsker for eksempel at de overordnede planene suppleres av økonomiske rammer, HR-nøkkeltall og global analyse. Eksempler på andre behov er kvalitetsstyring, internkontroll, risikostyring og risikoanalyse knyttet til kritiske prosesser i virksomheten.

Med den fleksible Hypergene-plattformen krever denne typen tilpasning og supplering relativt liten innsats. Dessuten er det enkelt å koble modulen for målstyring sammen med modulen for budsjett og prognose og modulen for oppfølging og analyse.

Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Innebygget støtte for:

 • Tilpasningsdyktige styringsmodeller og målhierarkier
 • Aktivitetsstyring med ansvarsfordeling og planlegging
 • Database for nøkkeltallsindikatorer (KPI)
 • Tekstbehandling i et dokumentrammeverk
 • Arbeidsflyt som inkluderer attest og kontroll
 • Integrasjon med forretningssystemer
 • Samlet rapportering og analyse i hele organisasjonen

Eksempler på bruksområder:

 • Forretningsplaner
 • Driftsmessige planer
 • Balansert målstyring
 • Målstyring (MBO)
 • Risikoanalyse
 • Kvalitetsplaner
 • Miljømessige planer
 • Strategisk planlegging
Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan