Oppfølging & analyse

Denne modulen gir enkel tilgang til alt fra rollebasert informasjon til mer grundig analyse og inneholder fleksible og kraftige verktøy for oppfølging av virksomheten. Avhengig av behov og brukernes forkunnskaper kan dataene samles og visualiseres på oversiktlige portaler eller klargjøres for ad hoc-analyse.

Informasjon som letter beslutninger

Ifølge Gartner øker informasjonen som lagres digitalt, med rundt 60 prosent i året. Dette innebærer at informasjonen i mange virksomheter fordobles i løpet av to år. Det er utfordrende å strukturere informasjonen og gjøre den tilgjengelig på en måte som letter beslutninger, altså slik at riktig informasjon blir gitt til riktig person på riktig tidspunkt. Her spiller både analyse- og rapportmulighetene en avgjørende rolle.

Med løsningen vår får brukerne tilgang til analyseverktøy med «drill down»-, «drill through»- og «drill to detail»-funksjonalitet samt avanserte funksjoner for teksthåndtering og samarbeid. Informasjonen kan videreformidles i organisasjonen, der den utvikles videre og berikes av medarbeiderne – selvfølgelig basert på tilordnede roller og brukerrettigheter.

Disse mulighetene til å involvere hele organisasjonen bidrar til at verktøyet blir et virksomhetskritisk knutepunkt der informasjonen hele tiden forbedres. Dessuten øker forståelsen av grafer og diagrammer når medarbeiderne kan supplere disse med kommentarer, refleksjoner og forklarende tekster.

Nå har alle blitt mer delaktige. Forvalterne er med og utarbeider forretningsplanen for sitt ansvarsområde og kan i sin tur engasjere medarbeidere og ansatte i sin organisasjon.
Pernilla Frödén på Stena Fastigheter. IT-virksomhetsutvikler i Stena Fastigheter

Dynamiske rapporter

Hypergene-plattformen lar seg enkelt integrere med ulike datakilder. Dermed kan brukerne hente frem og kombinere nøkkeltall både fra interne kilder og fra systemer utenfor organisasjonen. Med verktøyene i Hypergene får du tilgang til dynamiske rapporter som kan tilpasses ved hjelp av ulike strukturer og grader av frihet for videre analyse.

I praksis betyr dette at du kan distribuere alt fra forhåndsdefinerte rapporter til rapporter med avanserte analysefunksjoner til personer som har behov for mer inngående data. I rapportene kan du til og med samle informasjon fra ulike systemer og ulike deler av virksomheten. Du kan lese mer om mulighetene i avsnittet om Hypergene-grunnplattformen.

Brukervennlige, men kraftige analysefunksjoner

Det er enkelt å jobbe med analyse og oppfølging i Hypergene, både for nye og erfarne brukere. Brukervennlighet og effektiv visualisering preger hele løsningen, som bygger på en kraftig teknisk plattform som gir muligheter for å analysere store datamengder på kort tid.

Dessuten er det enkelt å koble modulen for oppfølging og analyse sammen med modulen for målstyring og modulen for budsjett og prognose. Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Innebygget støtte for:

 • Dynamiske rapporter
 • Guidet analyse
 • Ad hoc-analyse
 • Distribuerte rapportpakker
 • Forhåndslagrede valg
 • Kartlegging
 • Datadrilling vertikalt og horisontalt
 • Display av transaksjoner
 • Display av dokumenter
 • Merknader og behandling av kommentarer
 • Eksport av Excel og PDF

Eksempler på bruksområder:

 • Analyse av nøkkeltallsindikatorer
 • Ledelsesrapportering
 • Planlegging av lønnsomhet
 • Driftsanalyse
 • Driftsovervåkning
 • Prosjektledelse
 • Planlegging av pengeflyt
 • Konsolidering
 • Forretningsintelligens
Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan