Prosjektledelse

Hypergenes støtte for prosjekt-, portefølje- og ressursstyring (Blue Ant) er et komplett, integrert og brukervennlig verktøy for roller som Project Portfolio Managers, program- og prosjektledere og ressurseiere i hele organisasjonen.

Gjennom Blue Ant kan organisasjonen effektivisere styringen av prosjekter, sikre balanserte prosjektporteføljer, styre og optimalisere planleggingen av ressurser innenfor prosjekter – samt kartlegge ressurs- og kompetansebehov i forhold til planlagte og pågående prosjekter.

Løsningen gir rollebasert tilgang til informasjonen og dataene relevant for brukeren, og gjennom digitaliserte og automatiserte arbeidsflyter sikres effektiv samhandling mellom prosjektledere, prosjektadministratorer, prosjektdeltakere og ledere innad i virksomheten.

Blue Ant brukes av mer enn 300 bedrifter og organisasjoner i mange forskjellige bransjer.

Løsningen inneholder tre samvirkende moduler/funksjonsområder – Prosjektledelse, Ressursplanlegging og Porteføljestyring. Sammen legger de forholdene til rette for at riktig prosjekt kan gjennomføres – på riktig måte.

Kundehistorier