Komplementære funksjoner

I tillegg til moduler og funksjoner for prosjekt-, ressurs- og porteføljestyring, støtter Blue Ant også styring av kompetanse (i forhold til ressurser og ressursplanlegging) samt styring av Kanban-oversikter og ToDo-lister (i forhold til prosjekter og prosjektplaner).

Smidig planlegging via Kanban-oversikter

Kanban-oversikter gir en klar oversikt over planlagte aktiviteter når det gjelder planlagt, pågående, gjennomført og parkert. Via Kanban kan prosjektmedarbeidere enkelt overskue og planlegge engasjementer i detalj. Oversikten kan fungere som en startside og dermed danne grunnlag for den daglige og ukentlige planleggingen.

Kompetansestyring

Kompetanse og kunnskap er de viktigste innspillene når man skal levere prosjekter. Blue Ant tilbyr støtte til strukturert kompetansestyring i form av kompetansetrær, kompetansematriser og GAP-analyser.

Kompetanser kan defineres fritt, strukturert og gruppert – og målverdier kan settes for hver ressurs. På denne måten kan organisasjonen analysere eksisterende kompetanse, enkelt identifisere kompetansehull og deretter jobbe med rekruttering – eller låneressurser – for å bygge bro over kompetansegap.

Fakturering, Tidsrapportering, Utgiftsstyring og Billett/Oppgavestyring

I tillegg til ovennevnte gir Blue Ant også støtte på en rekke andre funksjonsområder. Disse er kort beskrevet nedenfor.

  • Fakturering: Evne til å administrere fakturering (ekstern eller intern) for fakturerbare prosjekter
  • Tidsrapportering: Evne til å rapportere tid på prosjekter - registrert på prosjekt- og aktivitetsnivå
  • Utgiftsstyring: Mulighet for å styre utgifter på prosjekter - registrert på prosjekt og aktivitet
  • Ticket/Task management: Evne til å administrere billetter/oppgaver som rapporteres fra organisasjonen eller ekstern part
Kundehistorier