Porteføljeforvaltning

Et konsolidert og enhetlig bilde av alle prosjekter, fordelt på porteføljer eller programmer, er en suksessfaktor for smart prioritering, fremdrift og overvåking av risiko. Med Blue Ant sikrer du at du fullfører det riktige prosjektet. I prosjektkontorer og for administratorer og ledelse kan virksomheten sørge for helikopterkontroll over pågående så vel som planlagte prosjekter. På denne måten er det mulig å ta de riktige beslutningene om prioriteringer, omfordeling av ressurser eller til og med å parkere prosjekter.

Webb Portföljhantering

Prosjekter kan enkelt grupperes i programmer eller porteføljer og deretter analyseres samlet eller individuelt. Ressurser, nøkkeltall, ytelse eller avvik gjennomgås også etter samme struktur. Videre gir porteføljestyringen støtte til simuleringer. På denne måten kan beslutningstakere analysere effekten av omprioritering, omfordeling av ressurser og andre scenarier. Ved analyse av porteføljer og programmer kan brukeren enkelt bore ned i utvalgte prosjekter, underliggende aktiviteter og tildelte ressurser.

Blue Ant Portfolio Management inkluderer blant annet følgende funksjoner:

Administrere porteføljer og programmer

  • Enkel gruppering av prosjekter i porteføljer eller programmer (dra og slipp)
  • Definisjon av programfelles karakteristika – risiko, nøkkeltall, etc.
  • Felles styring av programovergripende timeplaner mv.
  • Analyse av prosjektporteføljer og programmer
  • Visualisering av programmer og porteføljer i GANTT-diagrammer og dashboards
  • Oversikt over overordnede milepæler mv.

Simuler og analyser

  • Simulering av scenarier på portefølje- og programnivå
  • Omplanlegging av prosjekter innenfor porteføljen
  • Omfordeling av ressurser innenfor porteføljen
  • Konflikthåndtering rundt ressurser og kompetanse innenfor porteføljen
Kundehistorier