Prosjektledelse

Blue Ant gir virksomheten den støtten som kreves for å administrere prosjekter på riktig måte. Ved å gjøre det i en sammenhengende og felles plattform, legges det til rette for økt effektivitet og bedre kontroll. Sømløs integrasjon mellom prosjektstyring, planleggingsfunksjoner og ressursplanlegging sikrer at alle perspektiver og interessenter samhandler – gjennom hele prosjektets livssyklus.

Webb Projekthantering

Blue Ant gir prosjektledere, prosjektadministratorer og prosjektmedlemmer en konsolidert oversikt over all relevant prosjektinformasjon – i sanntid og uten behov for andre verktøy som Microsoft Excel. Prosjektledere og administratorer administrerer jevnt planlegging, budsjettering, prosjektrapportering og eventuell risikostyring på samme tid, med direkte validering av rapporterte data. Aktuelle nøkkeltall produseres i Blue Ant for oppdragsgivere, ledelse og ledelse ved hjelp av oversiktlige rapporter. Det reduserer det administrative arbeidet betraktelig.

Prosjektledelse omfatter blant annet følgende funksjoner:

Lag og planlegg

 • Enkel oppretting av prosjekter via vanlige maler
 • Støtte for klassiske prosjektmodeller, smidige modeller og hybridmodeller
 • Smart og enkel styring av prosjektplaner (opprett og modifiser)
 • Import av prosjektinformasjon fra MS Excel og tilkobling til MS Project
 • Kanban-oversikter for smidig planlegging
 • WBS visning av prosjekter og ressurser ned til aktivitetsnivå
 • GANTT planlegging av prosjekter (dra & slipp) med styring av den kritiske linjen
 • Link til ToDo-lister, dokumenter og risikoprofiler
 • Definisjon av kostnads- og inntektsprinsipper for prosjekter
 • Automatisert beregning av fullføringsgrad basert på gjennomførte aktiviteter
 • Automatisert oppretting av prosjekter fra tilbud og anbud
 • Direkte styring av ressursbehov / ressursplanlegging knyttet til prosjekter
 • Grunnleggende dokumenthåndtering (alternativ integrasjon med ekstern DMS-løsning)

Budsjettering og prognoser

 • Fleksibel definisjon av kostnadselementer samt anleggs- og investeringstyper
 • Top-down budsjettering i prosjektstrukturer med hensyn til tid (timer/dager) samt kostnader
 • Fleksibel definisjon av tidsrom – måneder, kvartaler, år
 • Jevn analyse av planer i forhold til utfall (pågående prosjekter) i forbindelse med budsjettering, prognoser og replanlegging

Følg opp og sjekk

 • Konfigurerbare modeller for prosjektlivssyklusadministrasjon (arbeidsflyter og godkjenninger)
 • Konfigurerbare statusrapporter – med automatisk distribusjon via e-post
 • Automatisk beregning av nøkkeltall (effektivitet, lønnsomhet, etc.)
 • Rask rapportering av fullføringsgrad - Opptjent verdi, prosentvis fullføring
 • Kombinerte oversikter / dashboard med all viktig informasjon samlet inn

Håndter risikoer

 • Konfigurerbare risikomodeller
 • Grafisk beskrivelse av risikoprofiler
Kundehistorier