Ressursplanlegging

Fleksibel og integrert ressursplanlegging er en kritisk suksessfaktor for vellykkede prosjekter. Blue Ant sikrer rett ressurs, i rett prosjekt, til rett tid. Ved å styre både interne og eksterne ressurser, kompetanse og prosjekter i en sammenhengende og felles plattform, legges det til rette for økt effektivitet, bedre planlegging, balansert arbeidsmengde og bedre kontroll.

Webb Resurshantering

Blue Ant gir virksomheten forutsetninger for å jobbe effektivt med organisasjoners ressurser og kompetanse, i forhold til behovsbildet i både pågående og planlagte prosjekter. Prosjektledere, administratorer, prosjektmedlemmer og ledere kan enkelt dele informasjon om behov og tildele ressurser basert på ferdigheter og tilgjengelighet. I Blue Ant kan både interne og eksterne ressurser administreres.

Ulike tildelings- og godkjenningsmodeller kan defineres avhengig av prosjekttype. Forespørselen om en ressurs, som igjen kan være basert på en rolleprofil eller en ferdighetsmiks, kan automatisk godkjennes basert på bestemte kriterier – eller gå videre til godkjenning av ressurssjef eller nærmeste leder.

Tildel ressurser, bestill og godkjenne

 • Fleksible modeller for allokering av ressurser til prosjekter (prosjektdrevet / ressursdrevet)
 • Tildeling av ressurser basert på kompetansebehov og tilgjengelighet
 • Definisjon av arbeidsflyter for henholdsvis forespørsel og godkjenning
 • Reservering (forespørsel / bestilling) av navngitte ressurser eller simulerte ressurser (roller)
 • Automatisk beregning av tilgjengelighet i forhold til kalendere og bestillinger i andre prosjekter
 • Automatisk styring av bookingperiode basert på tilknyttede prosjektaktiviteter
 • Håndtering av tilbakevendende bookinger og fravær
 • Simulering av ressursallokeringer

Administrere ressurser og kompetanse

 • Styring av kompetanser og kompetansematriser
 • Søk etter ressurser basert på kompetanse
 • Ressurs- og beleggsoversikt
 • Beleggsprognose, inkludert simuleringer

Administrer kostnader og tilgjengelighet

 • Definisjon av kalendere, tilgjengelighet og fravær
 • Definisjon av prisregler for kostnader og inntekter (hvis relevant)
 • Fraværsoversikt tilgjengelig via smarttelefon
Kundehistorier