Foretaksbasert styring for virksomhet

Hypergene er en komplett løsning for virksomhetsstyringi et foretak, og støtter målstyrning, forretningsplanlegging, budsjettering/prognosering og rapportering og analyse i en enkelt løsning.

Våre forretningskunder opererer i ulike sektorer og møter ulike utfordringer. Vi kan gripe fatt i deres behov uavhengig av om de trenger å utvikle sine budsjetteringsprosesser, om de trenger å se avgjørende forretningsinformasjon vedrørende salg, eller hvis det finnes nye og viktige nøkkeltallsindikatorer som trenger å være tilgjengelig og visualisert. Vårt produkt omformer hvordan selskaper planlegger, kontrollerer og følger opp driften. Kunder kan rasjonalisere sine budsjetterings- og prognoseringsprosesser, følge opp driften ved å bruke avansert analyse- og rapporteringsutstyr og jobbe med målstyrning ved å bryte ned overordnede planer til målsetninger, nøkkeltallsindikatorer og aktiviteter i hele organisasjonen.

Gjennom å bruke en nettportal tilbyr Hypergene beslutningstagerne i din business god oversikt over driften, raskt og enkelt. Portalen presenterer finanser, nøkkeltallsindikatorer, målsetninger og forretningsplaner, som er analysert og fulgt opp på overordnede nivåer eller på detaljnivåer.