Andre sektorer

Hypergene leverer forretningsintelligens på en rekke sektorer i tillegg til de som er gjennomgått her. Vår kundebase inkluderer Sveriges største skogeier Sveaskog, Orc Software, Gøteborgs regionale kraftselskap Göteborg Energi, produsent av globale skogsprodukter Stora Enso, stålprodusenten SSAB og spillselskapet Svenska Spel. Hva alle disse kundene deler, er at de har forstått hvilket potensial som ligger i bedre planlegging, oppfølging og analysering av sin drift.

Hvis du ønsker å finne ut mer om løsningene som vi har utviklet for kunder i ulike sektorer, kontakt oss.