Mediasektor

Mediasektoren er svært konkurransepreget og omformes i takt med digitaliseringen og behovet for nye forretningsmodeller. Dette fører også til et behov for å kontinuerlig rasjonalisere kontroller og interne prosesser for å sikre optimale prestasjoner.

Ofte innbefatter dette også et behov for fleksibilitet for å kunne håndtere endringsprosjekter raskt, og i denne konteksten er systemstøtte ofte avgjørende for suksess.

Hypergene har i dag en rekke kunder innen mediasektoren, deriblant TV4, den svenske dagsavisen Expressen og nyhetsbyrået TT. Som ett eksempel var TV4 i stand til, ved hjelp av Hypergene, å utvikle salgskontroll for å generere økte inntekter i tillegg til deres budsjetterings- og prognoseringsprosesser, noe som har ført til at de har oppnådd betydelige tidsbesparelser og et større engasjement ut i organisasjonen.