Hypergene Økonomi

Programmet gir en tydelig oversikt over finansene for de ansatte sentralt og for de som deltar i driften.

Programmet Hypergene Finans gjør det mulig med effektiv regnskapskontroll og forenkler virksomhetsrapporteringen i hele organisasjonen. Det tilfredsstiller behovene hos controllere sentralt og de ansatte på ulike styringsområder.

Én enkel portal tilbyr brukere en tydelig oversikt over regnskapskontroller for deres del av kommunen. Informasjon presenteres grafisk i ulike illustrasjoner og i mer detalj i tabeller. 

En sannhet

Alle involverte får tilgang til de samme tallene, og å analysere komplekse forbindelser er enkelt, selv for sjeldne brukere. Tilgjengelige og forståelige presentasjoner betyr mindre tid som blir brukt på å samle støttedata, og heller mer tid på å analysere informasjon og å forstå underliggende årsaker.

Aktuelle data kan sammenlignes med budsjett, prognose, forrige år eller andre sammenlignbare data. All regnskapsdata kan vris og vendes i alle dimensjoner—ved å drifte segment eller prosjekt.

Bruksklar funksjonalitet

Programmet inneholder en forståelig P&L-kunngjøring med en rekke valg for å presentere informasjon. Det er også mulig med vertikal datadrilling helt til individuelle transaksjoner og skannede fakturaer. Annen forhåndsinstallert funksjonalitet innbefatter investeringsoppfølging og balanseregnskap.

Beregning av nøkkeltallsindikatorer

Hypergene Finans beregner automatisk de mest relevante nøkkeltallsindikatorene som er basert på informasjon fra regnskapssystemet, noe som fører til mye spart tid. Nøkkeltallsindikatorer kan så bli sammenlignet med andre kommuner, presentert i hensiktsmessige portaler og rapporter og levert til offentlige myndigheter.

Hypergene har integrasjon med de vanligste regnskapssystemene som er brukt i kommuner og forhåndsinstallert.

Tilgjengelig og utvidbar

Programmet presenterer finansiell informasjon på en enkel måte, og nært opp til driften, noe som betyr at de som ikke er regnskapsførere selv, kan kjenne seg komfortable. Følgelig kan driftsledere enkelt produsere all den økonomiske dataen som er nødvendig. Hypergene Finans kan bli støttet av ytterligere analyse hvis det er påkrevd—med andre ord, det finnes ingen begrensning.

P&L-kunngjøringen gir en god oversikt, så vel som en rekke analysevalg, helt ned på transaksjonsnivå.

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn