Hypergene Budsjett & prognosering

Dette programmet hjelper til med å spare betydelig med tid i planleggingsprosessen, tid som heller kan bli brukt på å analysere resultater og planlegge aktiviteter.

Budsjetterings- og prognoseringsprosessen er et avgjørende instrument for å kontrollere driften av kommunen. Programmet Budsjettering & Prognosering har blitt utviklet på grunnlag av oppsettet for å planlegge arbeid i kommunene, og kan lett tilpasses til ytterligere behov.

Beregning og konsolidering av alle komponenter er automatisert, og følgelig genererer løsningen kvalitetsforbedrende støtte på alle punkter, og betydelige tidsbesparelser i budsjetterings- og prognoseringsprosessen. All tid som blir frigjort i budsjetteringsprosessen, kan i stedet bli brukt på driftsutvikling.

Tydelig prosess

Prosessen med programmet Budsjettering & prognosering starter med å ta hånd om rammer og å tildele midler. Deretter budsjetterer hver enhet sin drift. Endelig blir felleskostnadene og totalbudsjettene avstemt og finjustert. Programmet fordeler tydelig ansvaret for ulike trinn, og oppfølgingen av hvilke prosesser som er fullført, er enkel.

Dette sørger for nøyaktig kontroll av hvordan budsjetteringsprosessen forløper. Det finnes også alltid et oppdatert totalbudsjett tilgjengelig for verifikasjon og avstemming.

Forhåndsinstallert funksjonalitet

Programmet har forhåndsinstallert funksjonalitet og prosesstøtte for fordeling av midler, budsjettering av HR-kostnader, budsjettering av nye investeringer og kapitalutgifter, budsjettering av inntekter/utgifter på konto, ressursfordelte inntekter og fordeling av sentrale kostnader.

Det tar også hånd om multiårsbudsjettering. Kunder kan bestemme seg for å implementere funksjonaliteten trinnvis eller å få et overordnet grep om hele budsjetterings- og prognoseringsprosessen fra dag én.

Erfaring med kommunal budsjettering

Hypergenes driftsrådgivere har lang, praktisk erfaring med kommunal, finansiell planlegging. De kan sørge for hjelpende kunnskap og råd om fordelene og ulempene ved ulike budsjetteringsmodeller, hvordan man effektiviserer hele budsjetteringsprosessen og hvordan man sikrer nær forbindelse mellom driftsplanleggingen og den finansielle planleggingen, ring om hvordan man kan forbedre prognosepresisjonen ved å bruke programmet Budsjettering & prognosering.

Ved å basere arbeidet på varenumre og prissetting, oppnår man en budsjetteringsprosess som er langt enklere og nærmere opp til driften.

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn