Hypergene Helse & Omsorg

Dette programmet gjør kritisk driftsinformasjon tilgjengelig uten at sjeldne brukere trenger å logge seg inn på komplekse ekspertsystemer.

Programmet brukes i tre segmenter: Individbasert og familiebasert omsorg, omsorg for eldre og omsorg for funksjonshemmede. Hypergene muliggjør at driftsinformasjon blir samlet og presentert etter relevans til de riktige personene. Trender avsløres og resultatene av ulike enheter kan lett sammenlignes med hverandre.

Enkelt sagt trenger myndighetene bare å bruke ett enkelt verktøy for analyse og rapportering og for systematisk kvalitetsarbeid. De aktuelle lederne trenger bare å logge seg inn på ett sted, og dermed unngår de å bli involvert i en rekke systemer.

Løsningen for hjemmetjenesten er i samsvar med innholdet i veiledningen for hjelp og omsorg hos de svenske myndighetene SKL og RKA.

Nøkkeltallsindikatorer i fokus

Programmet fokuserer på ulike typer nøkkeltallsindikatorer, slik som tilpasningsdyktighet, produktivitet og kostnad per kunde innen hjemmetjenesten. Kvalitetsbaserte nøkkeltallsindikatorer basert på data fra undersøkelser kan også spores.

Omfanget av nøkkeltallsindikatorene avhenger av dataene som er tilgjengelig fra forretningssystemene. Referansemåling med andre kommuner er mulig gjennom å integrere med Kolada.

Sporing av saker og avgjørelser

Sporing av saker fra ende til ende, slik som saksbehandlingstid og kostnader, er enkelt. Statistikk kan presenteres basert på årsak, beslutningstype eller det operative. Lignende kan de ulike prosessene for utførelse bli fulgt opp og presentert på en tydelig måte.

Helse & sosialomsorg er det stedet hvor kritisk driftsinformasjon samles og presenteres. Systemet er også kompatibelt med de svenske standardene for lovgivning hva beskyttelse av persondata angår.

Forhåndskonfigurert integrasjon

Programmet innbefatter forhåndsinstallert integrasjon med de vanligste forretningssystemene som brukes, slik som Procapita, Magna Cura, Pulsen Combine og Treserva. Det kan også lett tilpasses for mer kundespesifikke behov.

Styringssystem for systematisk kvalitetsarbeid i tråd med det standarder fra det svenske nasjonale rådet for helse og velferd

Hypergene Kommune leverer effektiv støtte for systematisk kvalitetsarbeid i tråd med standarder fra det svenske nasjonale rådet for helse og velferd. Hypergene leverer støtte som automatiserer informasjonsflyt relatert til kvalitetsarbeid, og støtter interaksjon mellom politikere, regulerende myndigheter og administratorer.

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn