Hypergene Human Resources

Dette programmet hjelper beslutningstagere i din organisasjon til å få oppdatert HR-informasjon raskt og enkelt.

Hypergene HR gjør det mulig for beslutningstagerne i din drift til å få tilgang til relevant data fra HR-systemer enkelt — ved hjelp av ett verktøy og grensesnitt. Informasjon presenteres på et integrert grunnlag, slik at ledere raskt kan få svar på sine spørsmål. Tid som tidligere ble brukt på å søke etter og samle informasjon, kan bli brukt på aktiviteter som heller driver din forretning framover.

Enkel tilgang til informasjon om HR

Løsningen fører til rask tilgang til informasjon om for eksempel HR-kostnader, timeverk, omorganisering av ansatte, sykefravær og prognosering av pensjon. En samlet oversikt over informasjon om hver enkelt medarbeider blir gitt før hver lønnsgjennomgang og medarbeidersamtale, noe som hjelper til å øke effektiviteten og kvaliteten.

All informasjon presenteres på ett sted, og ledere unngår bekymringene ved å logge seg inn på mange systemer for å få tilgang til informasjonen som de trenger.

Komplett integrasjon

Hypergene leveres med komplett integrasjon med de vanligste HR-systemene som brukes hos kommunene. Dette betyr at prosjektimplementering går raskere, og har høy kvalitet. Det finnes komplette adaptere for systemer, deriblant Personec p, Heroma, eCompanion og Bluegarden HRM. 

Beregning av nøkkeltallsindikatorer

Programmet beregner de mest relevante nøkkeltallsindikatorer som er basert på informasjon fra HR-systemet og regnskapssystemet, noe som gir mye spart tid og sikrer kvaliteten på planleggingen. Nøkkeltallsindikatorer kan så bli sammenlignet med andre kommuner, og presentert i hensiktsmessige portaler og rapporter.

Rollespesifikk informasjon

Informasjon som assosieres med hver brukers ansvarsområde og roller, blir vist med én gang uten at det er nødvendig med noen ytterlige valg. Fremvisningene stammer fra et bredt perspektiv av samlet informasjon for å kunne gi en komplett oversikt, men brukere kan ved noen få tastetrykk til enhver tid bore seg ned i detaljene.

Driftsledere kan enkelt analyse fravær på en rekke måter ved å bruke HR-programmet.

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn