Hypergene 17 Kommune

Hypergene 17 Kommune er en ny pakke av kommunetilbudet som gjør det raskt og effektivt å komme i gang med sin virksomhetsstyring. Den nye versjonen innebærer enklere innføring og forvaltning, smartere anvendelse og enda flere funksjoner for planlegging, oppfølging og analyse.

Nyhetene inkluderer helt nye rapporterings- og presentasjonsmuligheter, som betraktelig forenkler og kvalitetssikrer sammensetting og regnskap av eksempelvis sifre, målsetninger, aktiviteter og virksomhetsutvikling. Hypergene 17 Kommune leveres som en abonnementsbasert løsning der kommunen betaler en fast avgift per måned.

Det går raskt å dra nytte av og hente verdier ut av systemets funksjonalitet. Innføringen er standardisert og bygger på erfaringer fra over 60 kommuner – noe som innebærer en løsning som er langt mer kostnadseffektiv enn konkurrentenes, samt ferdig funksjonalitet som gjør at sjefer og nøkkelpersoner i kommunene slipper å bruke tid på å utforme løsningen. I stedet kan de raskt begynne å planlegge og følge opp sin virksomhet – og framfor alt arbeide med å drive kommunens utvikling framover, både på kommuneledelsenivå og innen skole, helse og velferd.

Hypergene 17 Kommune innføres i den takt og rekkefølge som kommunen har behov for. I grunnpakken inngår ferdige programmer for Økonomi, Personale og Virksomhetsplanlegging. Dessuten inngår programmet Kvalitet & Rapport med Kolada-kobling for sammenligninger samt en kraftfull funksjon for virksomhetsrapportering. Ferdige integrasjoner med de fleste økonomi- og personalsystemer gjør at detaljerte nøkkeltall alltid finnes oppdatert.

Med Hypergene 17 Kommune finnes alle muligheter for raskt og enkelt å utvikle løsningen med kundespesifikke funksjoner og rapporter – kostnadseffektivt, brukervennlig og med alt samlet i ett grensesnitt. Funksjoner for budsjett og prognose, skole samt helse og velferd går enkelt å legge til, samt Hypergenes program for statsborgerdialog: Statsborgerportalen.

 

HVORFOR VELGE HYPERGENE 17 KOMMUNE – EKSEMPEL PÅ VERDIER OG FORDELER

  • Markedets mest effektive og fleksible beslutningsstøtte for kommunal virksomhetsstyring.
  • Rask og enkel innføring av grunnpakke med faste priser – ingen overraskelser.
  • Fleksibelt og framtidssikret - mulig å komplettere med for eksempel løsninger for budsjett, skole, helse og velferd.
  • Brukervennlig og rollebasert med kvalitetssikret oversikt over situasjonen i kommunen.
  • Kraftige verktøy for eksempel for månedsrapporter, kvartalsrapporter og kvalitetsrapporter.
  • Sett mål på nøkkeltall og skap engasjement rundt virksomhetens prestasjoner.
  • Følg sykefraværet på forskjellige enheter og tidlig identifiser trender.
  • Sammenlign din virksomhet med andre lignende kommuner med et par tastetrykk.
  • Skap presentasjoner med trender og sammenligninger på noen minutter.