Implementering av Hypergene Kommune

Når du trenger å effektivisere virksomhetsstyring ved å bruke Hypergene Kommune, er vi der som din rådgiver og leverandør.

Hypergene leverer rådgivere som blir involvert i driften, og som hjelper deg å implementere Hypergene Kommune effektivt. Vi har erfaring med implementeringer for kommuner i alle størrelser. Implementeringen er tilpasset hver kommunes omstendigheter og skala.

Implementering av programmer varierer i omfang avhengig av behovet for å utvikle interne prosesser samtidig med implementeringen. Finansprogrammet er vanligvis veldig enkelt å implementere, mens det vanligvis er langt mer arbeid involvert i å fullføre en implementering av programmet for Budsjettering & prognosering.

Våre driftsrådgivere har erfaring med kommunal drift og kan komme med råd om det beste oppsettet for hele prosessen med virksomhetsstyring i kommunene. Følgelig dekker våre tjenester langt mer enn bare å implementere komplette programmer.

I stedet er vårt mål å gi et veldig håndgripelig bidrag til din driftsmessige utvikling. Heller enn å avslutte ved slutten av implementeringen foretrekker vi å levere kontinuerlig støtte gjennom hele prosessen med driftsmessig utvikling.

Implementeringsprosessen for hvert program kan normalt deles opp i fire tydelige faser

  1. Oppstart og første konfigurasjon
  2. Komplett konfigurasjon
  3. Kvalitetssikring og aksepttesting
  4. Opprulling gjennom din organisasjon