Hypergene Kvalitet & Rapportering

Dette programmet forenkler arbeidet ved hjelp av en rekke nyttige funksjonaliteter som kan installeres uavhengig og kombinert med andre komponenter i Hypergene Kommune.

Kommunal virksomhetsstyring involverer ulike typer rapportering og systematisk kvalitetsarbeid. Kvalitet & Rapportering forenkler denne prosessen ved hjelp av en rekke nyttige funksjonaliteter som kan installeres uavhengig og kombinert med andre komponenter i Hypergene KOMMUNE. Nye funksjonaliteter utvikles kontinuerlig.

NOE AV DEN GJELDENDE FUNKSJONALITETEN:

  • Funksjonaliteten for jevnlig virksomhetsstyring støtter oppsettet av månedlig rapportering og støttedata for foreløpige og årlige finansielle rapporter. Funksjonen effektiviserer og forbedrer kvaliteten på hele rapporteringsprosessen.
  • Støttefunksjoner for systematisk kvalitetsarbeid muliggjør effektive prosessoppsett for planlegging, oppfølging og analyse av kvalitetsarbeid. Kan anvendes innen en rekke ulike driftssegmenter, slik som utdanning og sosiale tjenester.
  • Kobler nøkkeltallsindikatorer til Kolada, og skaffer automatisk adgang til andre kommuners resultater. Denne funksjonaliteten gjør det mulig med sammenligninger og automatiske nedlastinger av kommunens historiske data.
  • Svært kraftfull funksjonalitet for analyse av kommunens prestasjoner sammenlignet med hele landet eller med sammenlignbare kommuner.
  • Prosessering av undersøkelser behandler effektivt resultatene av en kommunes ulike undersøkelser og presenterer resultater på en forståelig måte. Resultater fra undersøkelser kan transformeres til nøkkeltallsindikatorer, som kan mates inn i virksomhetsstyring, rapportering og sammenligninger.
  • Befolkningsstatistikk gjør informasjon om befolkningsvekst i ulike deler av kommunen tilgjengelig for alle brukere av Hypergene KOMMUNE, deriblant estimert vekst i framtiden. Denne informasjonen er verdifull for å dimensjonere og planlegge kommunale tjenester.