Hypergene Skole

Hypergene Skole forenkler den daglige prosessen med virksomhetsstyring og automatiserer rapporteringen av kvalitetsarbeid.

Hypergene Skole forenkler og rasjonaliserer den daglige prosessen med virksomhetsstyring og automatiserer rapporteringen av kvalitetsarbeid. Systemet sørger for en oversikt over skolens aktiviteter og forenkler rektorers finansielle kontroll, planlegging, oppfølging og rapportering.

Programmet har mange nyttige presentasjoner som tilfredsstiller behovene hos skolens administrasjon og lærere, så vel som utviklingsledere og controllere på et sentralt nivå. Løsningen har blitt strukturert for god informasjonskvalitet og gjør det mulig for skoleledere å unngå å bruke mange systemer.

Programmet har funksjonalitet for å dekke segmenter som innbefatter barnevern, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.

Forståelig funksjonalitet

Programmet innbefatter forhåndsdefinerte nøkkeltallsindikatorer og kvalitetsoppfølging for hele driften av en skole. Illustrasjoner og tabeller gir en faktaoversikt—som omspenner antall studenter per program, år, andelen som har oppnådd sine faglige mål eller skolemedlemskap.

Det er også mulig med visuelle sammenligninger av resultatene fra nasjonale tester med de motsvarende fagtestene. Myke variabler som studenttilfredsstillelse, trygghetsfølelse, formell og faktisk studentinnflytelse, helse og verdier hentet fra undersøkelser er like forståelig og tilgjengelig.

Forhåndskonfigurert integrasjon

Hypergene har forhåndskonfigurert integrasjon med de fleste skolesystemer, og vanligvis har enhver installasjon forbindelser til en rekke systemer. Følgelig gjør Hypergene det mulig å få informasjon fra flere forretningssystemer som skal integreres, for å skape det komplette bildet.

Fleksibilitet og rollespesifikk

Informasjon som knyttes til brukeres ansvarsområder blir fremvist med én gang, uten at det kreves noe brukervalg. De fleste presentasjoner kan filtreres i dimensjoner som inkluderer skole, årstrinn, fag eller kjønn.

Systematisk kvalitetsarbeid

Hypergene Kommune tilbyr effektiv støtte for systematisk kvalitetsarbeid i samsvar med de generelle retningslinjene fra det svenske nasjonalkontoret for utdanning. Programmet leveres med støtte som automatiserer informasjonsflyten i forbindelse med kvalitetsarbeid, og støtter samspillet mellom politikere, regulerende myndigheter, ledere og skoler.

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn