Hypergene Virksomhetsplan

Dette programmet bringer den komplette prosessen med virksomhetsstyring sammen, og gjør det enkelt for beslutningstagere å holde følge.

Hypergene driftsplanlegging leverer ende-til-ende-støtte for strategiutvikling, driftsplanlegging og iverksetting til oppfølging av etablerte mål. Dette programmet bringer den komplette prosessen med virksomhetsstyring sammen, og gjør det enkelt for beslutningstagere å holde følge.

Programmet støtter alle styringsmodellene som kommuner bruker, og er svært fleksibel hva oppsett av ulike modeller angår. For eksempel gjør Hypergene det mulig å lage en årlig driftsplan med tekst og tall for ulike nivåer av en organisasjon. Risikoanalyse kan styres inne i planer på et integrert grunnlag, eller i separate risikoplaner.

Ett tydelig tema

Løsningen bryter ned visjoner og strategier til mål på ulike organisatoriske nivåer. Andre deler av organisasjonen får et blikk av, og definerer, de ytterligere målene og aktivitetene som er nødvendige for å oppnå overordnede mål.

Mål satt på et strategisk nivå kan bli brutt ned til driftsmessige mål og sporet med nøkkeltallsindikatorer. Denne fleksibiliteten gjør det også mulig for modeller og konsepter som kommunen allerede anvender, å bli inkorporert.

Integrert oppfølging

Aktuelle nøkkeltallsindikatorer blir automatisk fanget opp av ERP-systemer, noe som muliggjør effektiv overvåkning. Dette er gjort mulig ved hjelp av programintegrasjon med ERP-systemer, men faktiske verdier kan også legges inn manuelt.

I tillegg kan alle nivåer av organisasjonen kommentere sine resultater. Systemet tilbyr også muligheten for å sammenligne gjeldende status med planlagte mål gjennom kanaler, deriblant poengnoteringer, tekstdokumenter og rapporter. Overvåkningsrapporter, som månedlige og firemånedlige rapporter, kan tilpasses etter relevante behov.

Langtidsbasert erfaring

Hypergenes driftsrådgivere har lang, praktisk erfaring med kommunal virksomhetsstyring. De kjenner viktigheten av å ha styringsmodeller som står støtt i de daglige arbeidsprosessene i ulike deler av driften—for eksempel for å skape en effektiv forbindelse mellom kvalitetsarbeid ved skoler og den overordnede kommunale planleggingen av driften.

Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn