Budsjettering & prognosering

Budsjetterings- og prognoseringsprosessen er et avgjørende instrument for å styre driften av en offentlig myndighet på en effektiv måte. Hypergene Budsjettering & Prognosering tilpasses planleggingsoppsett hos en offentlig myndighet og konfigureres med letthet til ulike modeller. Beregning og konsolidering av alle komponenter er automatisert, og følgelig genererer løsningen kvalitetsforbedrende støtte på alle punkter, og betydelige tidsbesparelser i budsjetterings- og prognoseringsprosessen. All tid som blir frigjort i budsjetteringsprosessen, kan i stedet bli brukt på driftsutvikling.

Tydelig prosess

Prosessen med programmet Budsjettering & Prognosering starter med å ta hånd om rammer og å tildele midler. Deretter budsjetterer hver enhet sin drift. Endelig blir felleskostnadene i totalbudsjettene avstemt og finjustert.

Programmet fordeler tydelig ansvaret for ulike trinn, og verifiserer hvilke deler som har blitt fullført. Dette sørger for nøyaktig kontroll av hvordan budsjetteringsprosessen forløper. Et oppdatert totalbudsjett er også alltid tilgjengelig for verifikasjon og avstemming.

Forhåndskonfigurert funksjonalitet

Programmet har forhåndskonfigurert funksjonalitet og prosesstøtte for fordeling av midler, budsjettering av bemanningen, budsjettering av nye investeringer og kapitalutgifter, budsjettering av inntekter/utgifter på konto, ressursfordelte inntekter og fordeling av sentrale kostnader. Det håndterer også multiårsbudsjettering.

Kunder kan bestemme seg for å implementere funksjonaliteten trinnvis eller å få et overordnet grep om hele budsjetterings- og prognoseringsprosessen fra dag én.

Erfaring med budsjettering hos sentrale myndigheter

Hypergenes driftsrådgivere har lang, praktisk erfaring med finansiell planlegging hos sentrale myndigheter. De kan sørge for hjelpende kunnskap og råd om fordelene og ulempene ved ulike budsjetteringsmodeller, hvordan man effektiviserer hele budsjetteringsprosessen, hvordan man skaper en nær forbindelse mellom målstyrning og finansiell planlegging, eller hvordan man forbedrer prognosepresisjonen ved å bruke programmet Budsjettering & Prognosering.

Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn