Driftsplaner

Dette programmet bryter finansielle mål og inntektsmål ned til målsetninger for driften for ulike organisatoriske nivåer. Andre deler av organisasjonen får et blikk av, og definerer, de ytterligere mål og aktiviteter som er nødvendige for å oppnå overordnede mål. Nøkkeltallsindikatorer for kontinuerlig måling og sikring av at mål blir oppnådd, er koblet til de målene.

Hypergene Driftsplanlegging leverer ende-til-ende-støtte fra regulering til budsjettappropriasjon, driftsplanlegging, iverksetting og oppfølging av etablerte mål. Dette programmet holder den komplette prosessen for virksomhetsstyringen sammen, og beslutningstagere kan enkelt holde følge.

Dette programmet støtter alle styringsmodeller, og leverer fortreffelig fleksibilitet for å sette opp ulike modeller. For eksempel kan tekst og tall lages i en driftsplan på ulike nivåer i en organisasjon. Risikoanalyse kan bli styrt på et integrert grunnlag i planer eller separate risikoplaner.

En felles tråd

Dette programmet bryter finansielle mål og inntektsmål ned til målsetninger for driften for ulike organisatoriske nivåer. Andre deler av organisasjonen får et blikk av, og definerer, de ytterligere mål og aktiviteter som er nødvendige for å oppnå overordnede mål. Nøkkeltallsindikatorer for kontinuerlig måling og som sikrer at mål som blir oppnådd, er koblet til disse målene.

Det er en felles tråd som går gjennom hele prosessen med virksomhetsstyringi løsningen. Medlemmer av organisasjonen kan enkelt se hvordan aktiviteter og foretagender bidrar til å oppnå felles mål. Mål som blir satt på et overordnet styringsnivå, kan bli brutt ned i mål som er nært opp til driften, og sporet med nøkkeltallsindikatorer.

I tillegg gjør denne fleksibiliteten at modeller og konsepter som den offentlige myndigheten allerede har på plass, kan bli brukt.

Integrert oppfølging

Aktuelle nøkkeltallsindikatorer blir automatisk fanget opp av forretningssystemer, noe som gir effektiv overvåkning. Alt blir aktivert gjennom integrasjon mellom programmer og forretningssystemer, men aktuelle data kan også bli lagt inn manuelt.

Alle nivåer i en organisasjon kan også kommentere sine resultater. Det finnes også funksjonalitet for å sammenligne gjeldende status med planlagte mål gjennom å bruke poengnoteringer, tekstdokumenter og rapporter. Styringsrapporter, som månedlig og firemånedlige rapporter, kan tilpasses etter relevante behov.

Erfaring med planlegging hos sentral myndigheter

Hypergenes driftsrådgivere har lang erfaring med praktisk arbeid med sentrale myndigheters driftsplanlegging. De vet hvor viktig det er å sikre at styringsmodeller står støtt i daglige arbeidsprosesser, og kan lage en effektiv kobling mellom den offentlige myndighetens innsats for å sikre kvalitet og dens overordnede driftsplanlegging.

Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn