Finans

Hypergene Finans muliggjør effektiv finansiell kontroll og forenkler virksomhetsrapportering for hele den offentlige myndigheten. Det tilfredsstiller behovene hos kontrollører sentralt og de ansatte på ulike styringsnivåer i en offentlig myndighet. Én enkel portal tilbyr brukere en tydelig oversikt over finansielle kontroller for deres del av den offentlige myndigheten. Informasjon presenteres grafisk i ulike illustrasjoner og i mer detalj i tabeller.

ÉN SANNHET

Alle involverte får tilgang til de samme tallene, og å analyse komplekse forbindelser er enkelt, selv for sjeldne brukere. Tilgjengelige og forståelige presentasjoner betyr mindre tid som blir brukt på å samle støttedata, og heller mer tid på å analysere informasjon og å forstå underliggende årsaker.

Aktuelle data kan sammenlignes med budsjett, prognose, forrige år eller andre sammenlignbare data. All regnskapsdata kan vris og vendes på i alle dimensjoner—for eksempel ved å drifte område eller prosjekt.

BRUKSKLAR FUNKSJONALITET

Programmet inneholder en forståelig P&L-kunngjøring med en rekke valgmuligheter for å presentere informasjon. Det er også mulig med vertikal datadrilling helt til individuelle transaksjoner og skannede fakturaer. Annen forhåndsinstallert funksjonalitet innbefatter investeringsoppfølging og rapport for balanseregnskap. 

BEREGNING AV NØKKELTALLSINDIKATORER

Hypergene Finans beregner automatisk de mest relevante nøkkeltallsindikatorene som er basert på informasjon fra regnskapssystemet, noe som fører til mye spart tid. Nøkkeltallsindikatorer kan så presenteres i hensiktsmessige portaler og rapporter, og bli rapportert tilbake til ledere.

Hypergenes integrasjon med de vanligste regnskapssystemene som brukes i offentlige myndigheter, som Agresso, er forhåndsinstallert.

LETT TILGJENGELIG OG UTVIDBAR

Programmet presenterer finansiell informasjon på en enkel måte, og nært opp til driften, noe som betyr at de som selv ikke er regnskapsførere, kan kjenne seg komfortable. Følgelig kan driftsledere enkelt produsere all den økonomiske dataen som er nødvendig.

Hypergene Finans kan bli utvidet med brukertilpasset analyse hvis det trengs— med andre ord, det finnes ingen begrensning.

Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn