Behandling og planlegging av støtte for høyere utdanningsinstitusjoner

En rekke universiteter og institutter innen høyere utdanning har allerede bestemt seg for å forbedre sin virksomhetsstyring ved hjelp av Hypergene.

Person ritar på grön tavla.

Løsningen hjelper beslutningstagere i hele organisasjonen til raskt å få en helhetlig oversikt over driften. Det finansielle, nøkkeltallsindikatorer, mål og forretningsplaner presenteres i en nettportal. Denne informasjonen kan så bli analysert og overvåket på overordnede nivåer eller detaljnivåer.

En kompetent plattform

Plattformen og de ulike programmene for Business intelligence muliggjør implementeringen av systemstøtte for en definert prosess og integrerte komponenter. Hvis og når behovet oppstår, kan løsningen utvides til å dekke flere programmer, samtidig som at hvert program blir gradvis forbedret og tilpasset til å passe organisasjonens spesifikke behov.

Vår brosjyre presenterer funksjonaliteten som vi har utviklet for å støtte høyere utdanningsinstitusjoner, mer detaljert. Last ned brosjyre (PDF)

Denne støtten gjør informasjon tilgjengelig, og i én enkelt løsning integrerer den prosesser som er relatert til:

  • Rapportering & analyse
  • Budsjettering & prognosering
  • Målstyrning, nøkkeltallsindikatorer og virksomhetsstyring