Kvalitet & rapportering

Virksomhetsstyring for sentrale myndigheter involverer ulike typer av rapportering og systematisk kvalitetsarbeid.

Virksomhetsstyring for sentrale myndigheter involverer ulike typer av rapportering og systematisk kvalitetsarbeid.

Kvalitet & Rapportering forenkler denne prosessen gjennom en rekke nyttige funksjoner, som kan installeres uavhengig av hverandre og kombinert med andre moduler i Hypergene. Nye funksjoner er i kontinuerlig utvikling.

Noe av den gjeldende funksjonaliteten:

  • Funksjonalitet for jevnlig rapportering støtter oppsettet av månedlig rapportering og støttende data for foreløpige og årlige finansielle rapporter. Funksjonen effektiviserer og forbedrer kvaliteten på hele rapporteringsprosessen.
  • Støttefunksjoner for systematisk kvalitetsarbeid muliggjør effektive prosessoppsett for planlegging, oppfølging og kvalitetsanalyse.
  • Prosessering av undersøkelser behandler effektivt resultatene av en offentlig myndighets ulike undersøkelser, og resultatene presenteres på en forståelig måte. Svarene fra en undersøkelse kan omformes til nøkkeltallsindikatorer for å bli matet inn i virksomhetsstyring, rapportering og sammenligninger.