Saksbehandling

Hypergene Saksbehandling gjøre det mulig for offentlige myndigheter å sortere relevant informasjon og å få et helhetlig blikk av saksbehandlingen fra ulike forretningssystemer. Dette gjør programmet til en kraftfull støtte for kontinuerlig overvåkning og analyse av myndighetens saksbehandling. Det tjener også som et verktøy til det driftsmessige arbeidet med å utvikle saksbehandlingen og fordele ressursene og for å støtte kvalitetssikring av saksregistrering og for å rapportere om resultatene av behandlingen.

Sporing av saksflyt

Funksjonalitet for å gå fra overordnede nøkkeltallsindikatorer og trender gjennom analysefunksjonalitet, helt ned til detaljer om enkeltsaker, er et gjennomgående tema for rapportene i alle programmer.

Det er også mulig å klikke seg gjennom den siste saken. Tilgang til informasjon kan kontrolleres på den måten som myndigheten vil, i henhold til svensk lovgivning og konfidensialitet vedrørende beskyttelse av persondata.

Et verktøy for kontinuerlig forbedring

Ledere og ansatte kan lett spore varianser og identifisere skritt som kunne være mer effektiv i prosessene deres for å støtte myndighetens pågående endringsprosesser, for eksempel gjennom Lean.

Hypergene gjør det mulig for informasjonen i saksbehandlingssystemene å bli brukt hensiktsmessig, ved hjelp av midler som innbefatter komplette rapporter for å spore og analysere behandlingstid og produktivitet.

Fordeling av ressursene

Hypergene gjør det mulig for ledere å enkelt få oversikt over arbeidsmengden til de ansatte, og å omfordele saker med bare noen få tastetrykk, gjennom direkte forbindelser til saksbehandlingssystemet.

Kommunisering eksternt om behandlingstider

Hypergene for Offentlige Myndigheter kan anvendes for å kommunisere gjeldende behandlingstider eksternt, for eksempel på myndighetens nettside. Dette er i tråd med bestrebelsen for å oppnå en tilgjengelig og åpen administrasjon hos den sentrale myndigheten, som utvikler tjenester for innbyggerne og andre målgrupper.

Erfaring med saksovervåkning hos sentral myndigheter

Hypergenes driftsmessige rådgivere har lang erfaring med praktisk arbeid med saksbehandling hos sentrale myndigheter. De vet hvordan de sikrer kvaliteten tvers gjennom kjeden, fra å registrere enkeltsaker til funksjonsstabilitet hos en enkelt nøkkeltallsindikator. De har erfaringen med hvordan Hypergene kan konfigureres for å passe din myndighets spesifikke behov.

Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn