Kundeløfte: Enabling better performance

Vi oppsummerer kundeløfte vårt med "Enabling better performance". Med dette mener vi at våre kunder vil ha de rette forutsetningene for å drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet. Vårt produkt og levering er basert på ti grunnleggende oppfatninger om hva som kreves av en leverandør som oss. Vår tro er grunnlagt på å lytte aktivt til våre kunder og på fremadrettet arbeid med utvikling. Lær mer om hvordan vi er der for våre kunder.


#1 Resultatorientert
Trenger du å få omsatt dine avgjørelser i handling? Hypergene sørger for at avgjørelser kan bli satt ut i live, lede til tydelige resultater og til ikke å bli hengende igjen i møteprotokollene. Hypergene støtter også analyse og overvåkning av effektene av avgjørelsene som blir tatt.


#2 Innsiktsfull
Er du enig i at kunnskap gjør det mulig å ta bedre beslutninger? Hypergene øker innsikten og forståelsen av din drift ved å gjøre alle nøkkeltallsindikatorer og mål i din organisasjon synlig. Hele organisasjonen kan hjelpe til med å fremme informasjonskvaliteten ved å understøtte tall med noter og kommentarer.


#3 Enkelhet
Ønsker du å ta bedre avgjørelser? Hypergene er en implementering av Business intelligence som er enkel å forstå og bruke. Din læringskurve skal være så kort som mulig, og det samme gjelder for implementeringen, som er rask på grunn av systemets innovative grunnstruktur og forhåndsinstallerte programmer.


#4 Engasjert
Hva er de særskilte trekkene hos en leverandør som er lidenskapelig opptatt av din prosess med å ta beslutninger? Hypergene leveres i et profesjonelt, dedikert og langtidsbasert perspektiv—med konstant fokus på kunden. Hypergene tar ansvar for kvalitet og overvåkning, og som leverandør kommuniserer vi alltid presist og tydelig.


#5 Samarbeidende
Kan bedre samarbeid hjelpe deg til å oppnå dine mål? Løsningen fra Hypergene inkluderer og engasjerer dine ansatte, og hjelper dem å samhandle og forstå sine roller i det totale bildet. Systemet er også en integrert, komplett løsning for regnskap og prestasjonsstyring, hvor alles innsats forsterker hver og en.


#6 Kundeorientert
Hva gjør oss til en leverandør som setter deg og driften din først? Den inngående kompetansen som våre fagfolk har på regnskap og prestasjonsstyring, kombinert med deres forståelse av kundens behov og utfordringer, danner grunnlaget for å tilpasse Hypergene til hver enkelt kunde. Vi leverer forhåndsinstallerte programmer som grunnlag for rask implementering.  


#7 Framtidssikker
Hva innebærer Business intelligence som hjelper deg å vokse og utvikle deg? Hypergene bygger på en kraftig og innovativ plattform som gir høy ytelse og skalerbarhet. Systemet ble laget for stegvis implementering, og utvikler seg med kunden.


#8 Inspirerende
Ønsker du å bringe inn nye perspektiver til ditt regnskap og prestasjonsstyring? Hypergene sysselsetter mange av de mest kompetente rådgiverne på markedet innen Business intelligence. Vi utfordrer, inspirerer og foreslår nye måter å administrere og drifte på. Vi oppfordrer også aktivt til åpen dialog mellom våre kunder, slik at de kan lære av hverandre.


#9 Effektiv
Hvordan kan vår Business intelligence optimalisere dine ressurser? Hypergene muliggjør mer effektive prosesser og frigjør tid som kan bli brukt på din kjernevirksomhet. Løsningen er tilpasningsdyktig og kostnadseffektiv, med enkel administrasjon og lave lisensutgifter.


#10 Veiledning
Er det viktig å ta avgjørelser basert på riktig informasjon? Hypergene skaffer pålitelig og oppdragskritisk informasjon til ansatte som trenger det. Resultatet blir at du tar mer presise beslutninger og når dine strategiske mål raskere.

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

CMO

+46 (0)707-98 00 60 E-post Robin