Digitalisert og effektiv virksomhetsstyring for universiteter og høyskoler

Bruker dere for mye tid på å planlegge hvordan dere skal nå og følge opp målene deres, både på ledelsesnivå og i ulike deler av virksomheten? Er det vanskelig å få en rask oversikt over status på ulike fakulteter og institusjoner? Bruker dere for mye tid på prosessen med risikoarbeid og risikoanalyser i verktøy som Excel? Velkommen til et webinar for deg som arbeider med virksomhetsstyring og risikoanalyser, og har behov for å effektivisere og utvikle arbeidet deres.

Meld deg på! Glad man framför dator.

Innhold og agenda

Hypergene er en komplett og nettbasert støtte for virksomhetsstyring og brukes allerede i dag av mange læresteder - både i Norge og Sverige. Et av dem er Høyskolen i Oslo og Akershus, Oslo Metropolitan University (OsloMet), som valgte Hypergene som helhetsløsning til analyse og rapportering – og også til sin målstyring, langtidsbudsjett, risikostyring og prosjektstyring.

På webinaret forteller Idun Thorvaldsen, Leder for økonomi og virksomhetsstyring, fra OsloMet om utfordringene de hadde og som lå til grunn for å legge systemstøtte for virksomhetsstyring ut på anbud. De viser hvordan de i dag arbeider med nøkkeltall og visualisering fra flere ulike datakilder, om sin modell for målstyring og hvordan de konkret lager en forretningsplan som er enkel for alle å arbeide i og følge opp. En annen viktig del av deres nye systemstøtte er også arbeidet med å identifisere og visualisere risikoer.

Avslutningsvis viser de derfor hvordan vurderingen av risikoene foregår og hvordan det kan håndteres på ulike organisatoriske nivå.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på! 

Tid og dato 

Dato: 29. november

Tid: Kl. 11.30-12.30

Sted: Ved din pc

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt