Webinar for læresteder – riktig systemstøtte for søknader, budsjettering og oppfølging av prosjekter

Bruker dere for mye tid på prosessen med søknader om eksterne midler og oppfølging av forskningsprosjekter? Er det vanskelig å få en rask oversikt over prosjektene på ulike fakulteter og institusjoner? Hjertelig velkommen til et webinar for deg som arbeider med disse prosessene og er nysgjerrig på hvordan dere kan oppnå høyere effektivitet med riktig systemstøtte.

Meld deg på! Glad man framför dator.

Mer om innhold

Hypergene er en komplett og nettbasert systemstøtte for virksomhetsstyring, og brukes allerede i dag av mange læresteder, både i Sverige og Norge. Modulen sin støtte til prosjekter er utviklet i samarbeid med våre lærested brukere, og er skreddersydd for å støtte hele prosessen, fra søknad om eksterne midler til budsjettering og oppfølging. I Hypergene forenkles søknadsarbeidet med kalkylefunksjonalitet for samfinansiering og indirekte kostnader. Prosjektoppfølging på prosjektledere, kontrakt og finansiør osv. gir brukerne mulighet til å finne avvik tidlig.

I webinaret viser vi hvordan støtten ser ut for hele prosessen; hvordan søknader opprettes, kalkyler blir til og til slutt sammenstilles i finansiørens egne maler. Vi viser hvordan forskere kan følge opp prosjektbudsjettet mot utfallet, og hvordan prosjektledere og kontraktansvarlige kan følge opp aktivitetene sine uavhengig av organisatorisk tilhørighet.

Hjertelig velkommen!

FORELESERE

Peter Lindbäck, senior lösningsarkitekt, Hypergene
Peter Glans, affärsansvarig, Hypergene

Tid og dato 

Dato: 8. Mai

Tid: Kl. 10.00-10.40

Sted: Ved din pc

 

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på! 

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt