Mer effektiv virksomhetsstyring for læresteder med Hypergenes beslutningsstøtte

Med Hypergene for læresteder tilbys en enhetlig systemstøtte for strategi, planlegging, gjennomføring og oppfølging, som beslutningstakere på alle nivåer ved universiteter og høyskoler kan bruke for å håndtere hele virksomhetsstyringen.

Meld deg på! Glad man framför dator.

Mer om innhold

Via en webportal får alle raskt og enkelt et tydelig bilde av virksomheten i henhold til egen funksjon/rolle. Viktige områder som Risiko, kvalitet i utdanning og forskning, økonomi, personal, kurs- og opptaksdata, nøkkeltall og annen informasjon kan presenteres, analyseres og følges opp, både på overgripende og detaljert nivå. Løsningen legger til rette for en vesentlig forbedret styring av virksomheten, uansett om den innføres i sin helhet eller kun utvalgte deler.

Foruten en overgripende presentasjon av Hypergenes beslutningsstøtte for læresteder, kommer vi til å titte på personal- og studentoppfølging i dette webinaret. Vi viser hvordan Hypergene, med integrasjon mot Primula og Ladok, kan presentere en fullstendig oversikt over studentdata, helårsarbeidere, studentgjennomstrømning og prestasjoner uten manuell inngripen, hvilket sparer veldig mye tid. Det samme gjelder for personalplanlegging: Gjennom automatiserte arbeidsflyter gir Hypergene et komplett og pålitelig bilde av situasjonen allerede dagen etter månedskjøringen i Primula, uten manuell inngripen. Sammenfatningen kan også brukes som grunnlag for den kommende årsrapporten, helt i samsvar med ESVs anbefalinger.

I dag bruker mer enn ti læresteder Hypergene for virksomhetsstyringen sin, og vi avslutter webinaret med å titte på hvordan Södertörns høyskole har forbedret sin overgripende virksomhetsstyring ved hjelp av vårt beslutningsstøttesystem.

FORELESERE

Erik Thelander, produktchef, Hypergene
Peter Glans, affärsutveckling lärosäten, Hypergene

TID OG DATO

Dato: 17. Oktober
Tid: 10.00–10:45
Sted: Ved din pc

Webinarene er gratis. Innholdet er tilpasset deg som ikke tidligere har så mye erfaring med Hypergene. Er du allerede kunde, anbefaler vi deg å se på utvalget som du finner på www.hyperuser.se.

Om å delta på et webinar
I webinaret får du en innloggingslenke til den e-postadressen du har angitt.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på! 

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt