Få full effekt i virksomhetsstyringen med riktig systemløsning

Har dere problemer med å få de forskjellige delene av virksomhetsstyringen til å henge sammen? Opplever du at dere mangler en tydelig kobling mellom planlegging, gjennomføring og oppfølging, eller at det er en glipe mellom organisasjonens overgripende strategier og de målsetninger og KPI-er som virksomheten faktisk jobber mot? Savner dere et tydelig bilde av hvor i arbeidet organisasjonen befinner seg og hvordan det faktisk går?

Meld deg på! Tre personer framför skärm på Hypergene.

Om du svarer ja på noen av spørsmålene, kan du få interessante svar på vårt webinar den 23. januar. Der forteller vi mer om hvordan Hypergenes webbaserte og heldekkende løsning for planlegging, oppfølging og analyse kan gjøre en stor forskjell for deres virksomhetsstyring – der vi selvsagt også deler eksempler på hvordan mange av våre kunder lykkes.

Webinaret er for deg som er CFO, økonomisjef eller controller og har et behov for å effektivisere og utvikle arbeidet ditt. Vi tilbyr inspirasjon, konkrete tips og verktøy.

Mer om innhold

For de fleste virksomheter kan det være en stor utfordring å få et helhetsgrep om virksomhetsstyringen og få full effekt av organisasjonens strategier. Tar f.eks. det finansielle budsjettet høyde for alle steg som kreves for at organisasjonen skal bevege seg i linje med målene? Og vet vi at virksomheten faktisk gjennomfører de forandringene som kreves for at de langsiktige planene skal følges? Å skaffe seg kontinuerlig oversikt over hvordan arbeidet utvikler seg og hvilken effekt det får, er ikke en lett oppgave. Likevel er det organisasjoner som lykkes. Hvordan gjør de det?

På webinaret viser vi hvordan du effektivt kan jobbe med virksomhetsstyring i praksis, og hvordan du kan få delene – målstyring, budsjett, oppfølging og virksomhetsrapportering – til å enkelt henge sammen ved å benytte et felles system for hele prosessen. Vi ser også på andre positive effekter av denne tilnærmingen, slik som økt kvalitet i beslutningsgrunnlaget, minsket systemforvaltning, færre opplæringsinnsatser samt en enklere hverdag for alle systembrukere.

Med konkrete og tydelige kundeeksempler viser vi hvordan det er mulig å omsette teori til praksis og på kort tid skape store verdier for organisasjonen.

FORELESERE

Torbjörn Frank, salgssjef offentlig sektor
Jonas Leisvik, bedriftsutvikler og produktekspert

Tid og dato 

Dato: 24. Oktober
Tid: Kl. 10.00-10.45
Sted: Ved din pc

Webinarene er gratis. Innholdet er tilpasset deg som ikke tidligere har så mye erfaring med Hypergene. Er du allerede kunde, anbefaler vi deg å se på utvalget som du finner på www.hyperuser.se.

Om å delta på et webinar
I webinaret får du en innloggingslenke til den e-postadressen du har angitt.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på! 

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt