Effektiviser og utvikle budsjett- og prognoseprosessene deres

Bruker dere for mye tid på budsjett- og prognoseprosessene, med manuelle sammenstillinger, for mange virksomhetssystemer eller kanskje til og med Excel? Velkommen til et webinar for deg som er CFO, økonomisjef eller controller og har behov for å effektivisere og utvikle arbeidet ditt. I tillegg til inspirasjon fra andres løsninger, får du også konkrete tips og verktøy.

Meld deg på! Glad man framför dator.

INNHOLD

I webinaret viser vi hvordan budsjettarbeidet kan effektiviseres gjennom å forenkle, standardisere og automatisere, samt hvordan man på den måten oppnår tidsbesparelser i prosessen og skaper høyere kvalitet i tallene. Vi ser også på hvordan man skaper fleksibilitet, presisjon og kvalitet ved å løfte blikket og å jobbe med f.eks. driverbasert budsjett, nøkkeltallsbaserte inndata og rullende 12-prognoser.

Med en tydelig og strukturert prosess som er enhetlig for budsjett og prognoser, får dere oversikt og kontroll over hvor i arbeidet organisasjonen befinner seg, samtidig som det blir lettere å spore og forstå avvik. Det bidrar også til et sammenhengende bilde av resultater, budsjetter og prognoser, noe som igjen gir en bedre forståelse av økonomiske relasjoner og skaper en bedre samhandling mellom de ulike delene av organisasjonen.

Med konkrete og tydelige kundeeksempler viser vi hvordan det er mulig omsette teori til praksis og på kort tid skape store verdier for organisasjonen. Blant eksemplene er løsninger fra SSAB, Sveaskog og Viking Line.

FORELESERE

Torbjörn Frank, salgssjef offentlig sektor
Jonas Leisvik, bedriftsutvikler og produktekspert

TID OG DATO

Tid: 10. Desember kl. 10.00–10.45
Sted: Ved din pc


Webinarene er gratis. Innholdet er tilpasset for deg som ikke har så mye tidligere erfaring med Hypergene. Er du allerede kunde, anbefaler vi deg å se på utvalget som du finner på www.hyperuser.se.

Om å delta på et webinar
I webinaret får du en innloggingslenke til den e-postadressen du har angitt.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på!

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt