Ta kontroll over de økonomiske strømmene i store prosjekter

Opplever du at dere mangler et totalbilde over de store prosjektenes økonomiske strømmer og at prosessen rundt prosjektene er ineffektiv og tungrodd? Da er vår nye prosjektapplikasjon det du trenger for å forenkle, effektivisere og kvalitetssikre arbeidet.

Meld deg på! Glad man framför dator.

INNHOLD

Det kan handle om større investeringer innen f.eks. infrastruktur, digitalisering eller bygg – dvs. prosjekter der innsatsene er høye og ledetidene er lange. Hypergenes applikasjon for prosjekthåndtering passer for virksomheter med prosjekter av betydelig størrelse med lange løpetider med høyere krav for beslutningsordning og oppfølging – noe som innebærer at prosjektene også har langsiktige økonomiske konsekvenser.

På webinaret viser vi hvordan applikasjonen gir en tydelig og sammenfattet prosess fra anskaffelse av midler, til beslutninger, til gjennomføring og avslutning av prosjektet. Dette inkluderer støtte for prosjektmodell, prosjektprognose, prosjektoppfølging og arbeidsprosess – noe som gir forutsetninger for en strukturert og kvalitetssikret prosess for beslutningstakere som håndterer og tar beslutninger om prosjekter.

Kort oversikt over webinaret:

  • Hvordan prosjektapplikasjonen dekker hele livssyklusen fra idé til gjennomført prosjekt
  • Hvordan du kan eliminere manuell håndtering
  • Hvordan du får økt kontroll over økonomiske strømmer
  • Strukturerte arbeidsprosesser med løpende økonomisk planlegging og oppfølging
  • Periodisk rapportering i form av eksempelvis månedsrapporter og prosjektrapporter

FORELESERE

Ola Engquist, løsningsarkitekt, Hypergene
Jonas Leisvik, forretningsutvikler og produktekspert, Hypergene

TID OG DATO

Dato: 31. Mars
Tid: kl. 10.00-10.45
Sted: Ved din pc

Webinarene er gratis. Innholdet er tilpasset for deg som ikke har så mye tidligere erfaring med Hypergene. Er du allerede kunde, anbefaler vi deg å se på utvalget som du finner på www.hyperuser.se.

Om å delta på et webinar
I webinaret får du en innloggingslenke til den e-postadressen du har angitt.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på!

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt