Økonomenes fremtidige rolle og ekspertise i en digital verden med kunstig intelligens

I en verden der digitalisering og kunstig intelligens påvirker så vel beslutningstakere som planleggingsprosesser, får dette naturligvis også innvirkning på økonomenes rolle. Men hvordan? Det har professor Fredrik Nilsson og universitetslektor Michael Grant ved Uppsala universitet sett nærmere på i sin forskning.

Kvinna har möte på Hypergene.

I dette inspirerende webinaret forteller Fredrik og Michael om økonomenes fremtidige rolle i komplekse vurderinger og beslutninger i den digitale verden vi befinner oss i – en verden der kunstig intelligens ifølge mange analytikere antas å få stor betydning. Med utgangspunkt i ny forskning argumenterer de for hvorfor kunstig intelligens ikke kan erstatte ekspertenes intuisjon i analyser og beslutninger. De kommer også inn på begrepet intuitiv ekspertise og hvordan denne kan utvikles og brukes.

Etter foredraget vil vi i Hypergene gi en oppsummering og kort presentere noen tanker om beslutningsavgjørelser og økonomisk planlegging i en digitalisert verden.

Foredragsholdere

Fredrik Nilsson, professor på Bedriftsøkonomisk institutt ved Uppsala universitet
Michael Grant, universitetslektor ved Bedriftsøkonomisk institutt ved Uppsala universitet


Innholdet er beregnet på deg som arbeider både i privat og offentlig sektor.