Bli inspirert av tidligere webinarer for læresteder

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for universiteter og høyskoler.

Glad man framför dator.

Har du spørsmål om våre webinarer ta kontakt med Franca Kellermann.

Digitalisert og effektiv virksomhetsstyring for universiteter og høyskoler
Velkommen til et webinar for deg som arbeider med virksomhetsstyring og risikoanalyser, og har behov for å effektivisere og utvikle arbeidet deres. På webinaret forteller Idun Thorvaldsen, Leder for økonomi og virksomhetsstyring, fra OsloMet om utfordringene de hade. De viser hvordan de i dag arbeider med nøkkeltall og visualisering fra flere ulike datakilder, om sin modell for målstyring og hvordan de konkret lager en forretningsplan som er enkel for alle å arbeide i og følge opp. En annen viktig del av deres nye systemstøtte er også arbeidet med å identifisere og visualisere risikoer.
Se webinar!

Risikoanalyser for læresteder – digitaliser og effektiviser med rett systemløsning
Velkommen til et webinar for deg som arbeider med risikoanalyser, og har behov for å effektivisere og utvikle arbeidet. Lunds universitet bruker Hypergene for store deler av sitt arbeid, ikke minst for sin risikostyring. Gjennom flere år har de utviklet og forbedret arbeidet – og i dette webinaret forteller vi og Elisabeth Pupp, assisterende planleggingssjef ved Lunds universitet, om resultatet.
Se webinar!


Mer effektiv virksomhetsstyring for læresteder med Hypergenes beslutningsstøtte

Med Hypergene for læresteder tilbys en enhetlig systemstøtte for strategi, planlegging, gjennomføring og oppfølging, som beslutningstakere på alle nivåer ved universiteter og høyskoler kan bruke for å håndtere hele virksomhetsstyringen. Via en webportal får alle raskt og enkelt et tydelig bilde av virksomheten i henhold til egen funksjon/rolle. Viktige områder som Risiko, kvalitet i utdanning og forskning, økonomi, personal, kurs- og opptaksdata, nøkkeltall og annen informasjon kan presenteres, analyseres og følges opp, både på overgripende og detaljert nivå. Løsningen legger til rette for en vesentlig forbedret styring av virksomheten, uansett om den innføres i sin helhet eller kun utvalgte deler. Foruten en overgripende presentasjon av Hypergenes beslutningsstøtte for læresteder, kommer vi til å titte på personal- og studentoppfølging i dette webinaret.
Se webinar!


Forbedret prosjekthåndtering for læresteder

Bruker dere for mye tid på prosessen med søknader om eksterne midler og oppfølging av forskningsprosjekter? Er det vanskelig å få en rask oversikt over prosjektene på ulike fakulteter og institusjoner? Hjertelig velkommen til et webinar for deg som arbeider med disse prosessene og er nysgjerrig på hvordan dere kan oppnå høyere effektivitet og øke kvaliteten med riktig systemstøtte. Modulen «Støtte til prosjekt» er utviklet i samarbeid med våre lærestedkunder, og er skreddersydd for å støtte hele prosessen, fra søknad om eksterne midler til budsjettering, prognostisering og oppfølging. I Hypergene støttes søknadsarbeidet med blant annet støtte for finansieringsmaler og håndtering av indirekte kostnader. Oppfølging per organisasjon, prosjektleder, kontrakt og finansiør gir også brukerne mulighet til å finne avvik tidlig. Dessuten kan man se samfinansieringsbehovet for eksempelvis bevilgede søknader på aggregert nivå.
Se webinar!


Slik sørger Hypergene for at læresteder får en mer effektiv virksomhetsstyring
Med en skybasert løsning for læresteder fra Hypergene tilbyr vi en samlet systemstøtte for strategisk planlegging, budsjett og prognose, oppfølging og analyse samt støtte for all periodisk rapportering. Via en webportal får alle raskt og enkelt et tydelig bilde av virksomheten, tilpasset egen funksjon/rolle. Viktige områder kan presenteres, analyseres og følges opp både på et overordnet og detaljert nivå – enten det gjelder virksomhets- og risikoplaner eller kvalitet i utdanning og forskning, økonomi, personalområdet, kurs- og opptaksdata, nøkkeltall, prosjektsøknader og oppfølging. Uansett om løsningen innføres i sin helhet eller som enkelte deler, legges det til rette for en vesentlig forbedring i styringen av virksomheten.
Se webinar!