Bli inspirert av tidligere webinarer

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer.

Personer framför skärm diskuterar verksamhetsstyrning.

Har du spørsmål om våre webinarer ta kontakt med Franca Kellermann.

Få full effekt i virksomhetsstyringen med riktig systemløsning
På webinaret forteller vi om hvordan Hypergenes webbaserte og heldekkende løsning for planlegging, oppfølging og analyse kan gjøre en stor forskjell for deres virksomhetsstyring – der vi selvsagt også deler eksempler på hvordan mange av våre kunder lykkes. Vi viser hvordan du effektivt kan jobbe med virksomhetsstyring i praksis, og hvordan du kan få delene – målstyring, budsjett, oppfølging og virksomhetsrapportering – til å enkelt henge sammen ved å benytte et felles system for hele prosessen. Vi ser også på andre positive effekter av denne tilnærmingen, slik som økt kvalitet i beslutningsgrunnlaget, minsket systemforvaltning, færre opplæringsinnsatser samt en enklere hverdag for alle systembrukere.
Se webinar!

Hvordan fremtidsorientere og effektivisere dine budsjetter- og prognoseprosesser med rett systemløsning
I webinaret viser vi hvordan budsjettarbeidet kan effektiviseres gjennom å forenkle, standardisere og automatisere, samt hvordan man på den måten oppnår tidsbesparelser i prosessen og skaper høyere kvalitet i tallene. Men vi ser også på alternative måter å arbeide på, f.eks. hvordan du kan få støtte til prediktive prognoser der systemløsningen hjelper deg med å se inn i fremtiden. Du får også vite hvordan man kan skape fleksibilitet, presisjon og kvalitet ved å løfte blikket og jobbe med f.eks. driverbasert budsjett, nøkkeltallbaserte innmatinger og øpende 12-måneders prognoser.
Se webinar!

Ta kontroll over de økonomiske strømmene i store prosjekter
På webinaret viser vi hvordan prosjektapplikasjon gir en tydelig og sammenfattet prosess fra anskaffelse av midler, til beslutninger, til gjennomføring og avslutning av prosjektet. Dette inkluderer støtte for prosjektmodell, prosjektprognose, prosjektoppfølging og arbeidsprosess – noe som gir forutsetninger for en strukturert og kvalitetssikret prosess for beslutningstakere som håndterer og tar beslutninger om prosjekter.
Se webinar!

Digitaliser forretningsplanlegging, rapportering og risikostyring – skap en mer effektiv og proaktiv planleggingsprosess
Mange kjemper med manuelle og ineffektive planleggingsprosesser, der både forretningsplanlegging og påfølgende gjennomføring og rapportering tar unødvendig mye tid. Man mangler også den tydelige forbindelsen mellom strategi, mål og aktiviteter – og kontroll på risikostyringen. Summen av dette gjør at man mister kraft i styringen. I Hypergenes skybaserte verktøy henger alle delene av arbeidet sammen. Fra et ledelsesperspektiv får man mulighet til å skape forståelse og engasjement for forretningsplanen – men fremfor alt handling i organisasjonen som leder til målene. Fra et medarbeiderperspektiv får man muligheter til å drive aktiviteter som passer inn i planen samt følge opp og vise fremdriften. Alt skjer i en kontekst der risikostyring og rapporteringsprosesser er basert på automatiserte workflows og rollebaserte funksjoner. Dessuten er det sterke bindinger til den økonomiske planleggingen med budsjett, prognose og løpende resultater.
Se webinar!