Fem trinn for bedre beslutninger og en mer fleksibel styring – med Rikard Olsson i Ekan Management

I dette webinaret kan du høre Rikard Olsson, konsulent i Ekan Management og administrerende direktør i Beyond Budgeting Institute, fortelle om fem punkter for bedre beslutninger og styring. De er basert på hans brede erfaring med både budsjettløs styring og utvikling av styringsmodeller og ledelsesprosesser. Rikard går blant annet gjennom betydningen av at informasjon og beslutningsgrunnlag er tilgjengelig for alle, gevinsten av å arbeide med fortløpende resultater og prognoser samt hvorfor det er viktig å tenke driverbasert. I webinaret gir vi også en rask oversikt over hvordan Hypergenes skybaserte produkt støtter Rikards resonnement.

Webinaret er for deg som er interessert i spørsmål som finansiell planlegging og beyond budgeting, og hvordan du kan utvikle styringsprosessene deres.