Hypergenes modul for effektiv Målstyring

Undersøkelser viser at 90 prosent av alle organisasjoner ikke klarer å gjennomføre strategiene sine. Ofte skyldes dette at medarbeiderne verken forstår eller har tilgang til strategiene eller de overordnede målene. Dessuten mangler de verktøy som tydeliggjør koblingen mellom strategier, planer og aktiviteter – noe Hypergene Målstyring forandrer på et helt grunnleggende plan.

Tre personer sitter framför dator.

Løsningen vår er svært fleksibel og kan tilpasses etter de spesifikke styringsmodellene i bedriften din. Med utgangspunkt i strukturen som er valgt, kobles strategiske initiativ sammen med målområder og aktiviteter. Overordnede planer og oppgaver tildeles og fordeles i organisasjonen, der medarbeiderne tar stilling til og definerer hvilke aktiviteter som bidrar til de overordnede planene. Til målene og rollene kobles det nøkkeltall som overvåkes kontinuerlig, samt aktiviteter som sikrer at målene blir nådd. Ved hjelp av de samme verktøyene kan medarbeiderne dine komme med tilbakemeldinger på, kommentere og endre status for prosessene der de deltar.

For ledelsen og andre ledere i bedriften blir det betraktelig enklere å styre og holde oversikt. Med dashbord blir virksomhetens utvikling tydelig – både på overordnet nivå og for spesifikke deler av organisasjonen. Det samme gjelder hver enkelt medarbeider, som nå kan se og forstå rollen de har i virksomheten.

I dette on-demand webinaret på 12 minutter får du et overordnet bilde av Hypergenes modul for Målstyring.